Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Bing Bar

Jeden z wielu oferowanych na rynku dodatów do przeglądarki internetowej mający postać paska narzędziowego po zainstalowaniu którego będzie możliwe wyszukiwanie informacji, korzystanie z tłumacza strony, sprawdzanie poczty, oglądanie filmów, przeglądanie map oraz korzystanie z Facebooka oraz Skype.

Chat

Rodzaj komunikowania się za pośrednictwem Internetu. Polega na przemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.

Emotikon

Obrazek złożony ze znaków wpisanych z klawiatury przedstawiający grymas twarzy mówiący o Twoim nastroju.

Komunikator internetowy

Program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów poprzez Internet.

Skype

Komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych a także obserwację rozmówcy na ekranie monitora.

Załącznik

Plik dowolnego rodzaju dołączany do listu elektronicznego.