Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
bagno
bagno

porośnięty roślinnością obszar, na którym stale lub okresowo znajduje się woda

ciek wodny
ciek wodny

wszystkie rodzaje wód powierzchniowych, które płyną w wyżłobionych, podłużnych zagłębieniach terenu; przykładem cieku wodnego jest rzeka

jezioro
jezioro

naturalny zbiornik wodny powstały w zagłębieniu terenu, którego dno nie przepuszcza wody

kanał śródlądowy
kanał śródlądowy

woda płynąca w zagłębieniu terenu wybudowanym przez człowieka; kanały najczęściej łączą rzeki lub jeziora, tworząc drogi wodne, którymi mogą pływać statki i barki

lądolód
lądolód

powierzchnia lądu pokryta grubą warstwą lodu

lodowiec
lodowiec

wolna płynąca masa lodu, powstała z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu, który w skutek ciągłego topnienia i zamarzania zamienił się w lód

potok
potok

niewielki, naturalny ciek wodny płynący po terenie o znacznym nachyleniu

rów melioracyjny
rów melioracyjny

biegnące wzdłuż dróg lub między polami uprawnymi sztuczne zagłębienie terenu , które ma na celu odprowadzenie nadmiaru wód, a przez to zabezpieczenie terenów zagrożonych zalaniem podczas wiosennych roztopów lub powodzi

rzeka
rzeka

woda płynąca po powierzchni lądu w podłużnym wyżłobionym szerokim korycie, płynąca od źródła do ujścia (np. do innej rzeki, morza lub oceanu)

staw
staw

najczęściej sztuczny zbiornik wodny, utworzony przez człowieka, głównie w celu prowadzenia hodowli ryb

strumień
strumień

niewielki, naturalny ciek wodny płynący po terenie o niewielkim nachyleniu

zbiornik retencyjny
zbiornik retencyjny

sztuczny zbiornik wodny, zwany również sztucznym jeziorem, który powstał poprzez zatamowanie wody w rzece przy użyciu zapory; przykładem zbiornika retencyjnego jest jezioro Solińskie, znajdujące się w na południu Polski, w pobliżu miejscowości Solina