Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał
algorytm wyszukiwania binarnego (połówkowego)

algorytm oparty na metodzie „dziel i zwyciężaj”, polegający na dzieleniu uporządkowanego zbioru na coraz mniejsze części, aż do otrzymania podzbioru jednoelementowego i sprawdzenia, czy jest to szukany element

algorytm wyszukiwania liniowego (sekwencyjnego)

algorytm polegający na przeglądaniu zbioru nieuporządkowanego, element po elemencie, aż do napotkania poszukiwanego elementu (sukces) lub końca listy (niepowodzenie)

algorytm wyszukujący

algorytm, który otrzymuje na wejściu pewien problem i daje na wyjściu jego rozwiązanie po przetestowaniu pewnej ilości możliwych wariantów

dziel i zwyciężaj

metoda projektowania algorytmów, która zakłada dzielenie problemu na mniejsze podproblemy tak długo, aż staną się wystarczająco proste do rozwiązania; uzyskane rozwiązania scala się, uzyskując rozwiązanie całego zadania

efektywność algorytmu

liczba elementarnych kroków, które algorytm musi wykonać, żeby rozwiązać dany problem