Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Bluetooth

Jest to bezprzewodowa technologia komunikacji, działająca w małych odległościach. Wykorzystywana jest również do komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami zewnętrznymi oraz urządzeniami takimi jak komputer, laptop, telefon komórkowy, czy smartfon.

WiFi

Jest to sposób połączenia ze sobą urządzeń komputerowych za pomocą fal radiowych, w celu wymiany danych. Z języka angielskiego skrót od Wireless Fidelity.