Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Armia Krajowa
Armia Krajowa

siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, działające w okresie II wojny światowej (w latach 1942‑1945) na terenach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie i Związek Sowiecki

Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

organizacja podziemia niepodległościowego utworzona w 1945 roku w celu organizacji tworzącej się partyzantki antykomunistycznej, na jej czele stał płk Jan Rzepecki

Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej

antykomunistyczna organizacja cywilno‑wojskowa założona 2 września 1945 w Warszawie, organizacja drogą walki politycznej chciała nie dopuścić do zwycięstwa wyborczego komunistów w Polsce; odrzucała też kształt granicy wschodniej ustalony w Jałcie; w hasłach organizacji pojawiały się również postulaty powszechnej edukacji i reformy rolnej

Narodowe Siły Zbrojne
Narodowe Siły Zbrojne

organizacja wojskowa działająca w konspiracji (w latach 1942‑1947) i skupiająca zwolenników Narodowej Demokracji

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

organizacja polityczno‑wojskowa utworzona po klęsce powstania warszawskiego (działała do 1956 roku) i rozbiciu Armii Krajowej; skupiała głównie zwolenników obozu narodowego, w tym Narodowych Sił Zbrojnych

„NIE”
„NIE”

kryptonim organizacji wojskowej, która powstała w 1944 roku w celu przygotowania polskiego podziemia do działań pod sowiecką okupacją; jej organizacją zajmował się generał Emil Fieldorf; w 1945 roku, po rozwiązaniu Armii Krajowej, reaktywowana pod dowództwem Leopolda Okulickiego

NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRS)
NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRS)

powołany przez Włodzimierza Lenina centralny organ władz bezpieczeństwa w Rosji sowieckiej i ZSRS, stosowany jako narzędzie represji i ludobójstwa wobec ludności państwa sowieckiego, państw okupowanych przez ZSRS w czasie II wojny światowej, a od 1944 roku krajów, które znalazły się w strefie wpływów ZSRS

podziemie niepodległościowe
podziemie niepodległościowe

termin używany w stosunku do cywilnych i zbrojnych organizacji stawiających opór przeciwko władzy komunistów i dominacji ZSRS w Polsce

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

rząd Rzeczypospolitej Polskiej powołany 28 czerwca 1945 na podstawie porozumienia zawartego między politykami kierowanego przez komunistów Rządu Tymczasowego RP, a częścią polityków emigracyjnych skupionych wokół b. premiera Stanisława Mikołajczyka

Urząd Bezpieczeństwa (UB)
Urząd Bezpieczeństwa (UB)

określenie stosowane wobec szeregu instytucji państwowych tworzonych i działających w latach 1944‑1956, utworzonych w celu ugruntowania władzy komunistycznej w Polsce oraz zwalczania przeciwników politycznych komunistycznego obozu rządzącego, m.in. poprzez stosowanie inwigilacji i terroru

maa9d998dfd92d2cf_1525858866850_0
WiN (Wolność i Niezawisłość)
WiN (Wolność i Niezawisłość)

antykomunistyczna organizacja cywilno‑wojskowa założona 2 września 1945 w Warszawie, organizacja drogą walki politycznej chciała nie dopuścić do zwycięstwa wyborczego komunistów w Polsce; odrzucała też kształt granicy wschodniej ustalony w Jałcie; w hasłach organizacji pojawiały się również postulaty powszechnej edukacji i reformy rolnej

maa9d998dfd92d2cf_1
żołnierze niezłomni (wyklęci)
żołnierze niezłomni (wyklęci)

członkowie podziemia o charakterze antykomunistycznym i niepodległościowym; sprzeciwiali się przejęciu władzy w Polsce przez komunistów i podporządkowaniu państwa Związkowi Sowieckiemu