Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
konstytucja
konstytucja

akt prawny nazywany często ustawą zasadniczą; jest najwyższym aktem normatywnym, określającym fundamentalne zasady ustroju politycznego, społecznego i ekonomicznego państwa

m0021a493f13ce167_1512636082491_0
preambuła
preambuła

wstęp do ważnego aktu prawnego; zwykle poprzedza treść zasadniczą umów międzynarodowych, konstytucji; w jej treści zawarte są okoliczności powstania ustawy, a także cele i motywacje, które doprowadziły do powstania danego dokumentu

m0021a493f13ce167_1512636117275_0
Straż Praw
Straż Praw

organ władzy wykonawczej ustanowiony przez Konstytucję 3 maja; w jej skład wchodzili król, prymas, pięciu ministrów, dwóch sekretarzy (bez prawa głosu)

m0021a493f13ce167_1512636134063_0
trójpodział władzy
trójpodział władzy

idea polityczna i model organizacji państwa, który zakłada, że władzę wykonawcza, ustawodawcza oraz sądownicza są oddzielone i działają poprzez niezależne od siebie organy

m0021a493f13ce167_1512636155322_0
Zgromadzenie Narodowe
Zgromadzenie Narodowe

organ konstytucyjny złożony z członków Sejmu i Senatu wspólnie obradujących; jego członkowie są sobie równi bez różnicowania na posłów i senatorów