Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Bajt

Jednostka informacji, składająca się z ośmiu bitów.

Bit

Najmniejsza jednostka informacji.