Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
Fotomontaż
Fotomontaż

Jest to obraz stworzony z wielu fotografii lub ich fragmentów.

Krzywe Beziera
Krzywe Beziera

Są obiektem wektorowym składającym się z węzłów i łączących je segmentów. Segmenty są łukami o różnej krzywiźnie. Można dokonać edycji krzywej - zmienić krzywiznę segmentu, przesuwając punkty kontrolne węzłów.

Model CMYK
Model CMYK

Jest modelem barw opracowanym dla potrzeb wykonywania wydruków. Barwę uzyskuje się dzięki światłu odbitemu od zadrukowanej powierzchni. Model oparty jest na kolorach dopełniających barwy w modelu RGB: turkusowym (Cyjan), purpurowym (Magenta), żółtym (Yellow) oraz na kolorze czarnym (blacK). Poprzez nakładanie tych kolorów na powierzchni wydruku uzyskuje się dowolne barwy. W wyniku zmieszania trzech kolorów (C, M i Y) powstaje kolor czarny. W praktyce uzyskuje się kolor ciemnobrunatny. Istnieje więc konieczność dodania koloru czarnego (K) w celu uzyskania głębokiej czerni.

Model HSV
Model HSV

Najbardziej odzwierciedla sposób widzenia kolorów przez człowieka i dlatego jest bardzo często wykorzystywany przez popularne programy do edycji grafiki rastrowej. Barwy powstają poprzez dodanie czerni i bieli do podstawowej palety kolorów. Skrót HSV oznacza: H – Kolor/Odcień (Hue), S – Nasycenie (Saturation), V – Wartość (Value). Ostatni parametr dotyczy jasności uzyskanej barwy.

Model RGB
Model RGB

Jest modelem barw stworzonym dla potrzeb obrazu wyświetlanego na ekranie monitora komputera, tabletu lub smartfonu, każdym wyświetlaczu LCD lub telewizora. Barwa tworzona jest w wyniku emisji światła (np. w monitorach). Składa się z trzech podstawowych kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green) i niebieskiego (Blue). Całą paletę barw uzyskuje się w wyniku zmieszania tych trzech składowych kolorów w różnym stopniu intensywności. Zmieszanie wszystkich trzech kolorów o maksymalnym nasyceniu powoduje powstanie koloru białego. Często do modelu RGB dołączany jest współczynnik oznaczający stopień przezroczystości. Prezentowany jest on za pomocą symbolu litery A (RGBA).

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego
Rozdzielczość obrazu wyświetlanego

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na ekranie oznacza liczbę pikseli przypadających na jednostkę długości obrazu. Długość obrazu również jest liczona w calach. Jednostką rozdzielczości obrazu wyświetlanego na ekranie jest ppi. Skrót ppi oznacza liczbę pikseli przypadającą na 1 cal długości obrazu: p: pixels (piksele), p: per (na), i: inch (cal).

Rozdzielczość drukowanego obrazu
Rozdzielczość drukowanego obrazu

Rozdzielczość drukowanego obrazu oznacza liczbę drukowanych punktów przypadających na jednostkę długości obrazu. Długość jest liczona w calach. Jednostką rozdzielczości obrazu wydrukowanego jest dpi. Skrót dpi oznacza liczbę punktów przypadającą na 1 cal długości obrazu: d: dots (punkty), p: per (na), i: inch (cal). Rozdzielczość 1200 dpi oznacza, że na długości 1 cala (ok. 2,5 cm) obrazu znajduje się 1200 wydrukowanych punktów.