Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Formatowanie akapitowe

To jednoczesne wprowadzenie zmian w całym akapicie.

Interlinia

Interlinia to odstęp pomiędzy wierszami w tekście. Często nazywana światłem międzywierszowym.

Menu kontekstowe

Lista często wykorzystywanych opcji, dostępnych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu dokumentu.

Znaczniki wcięć

Suwaki umieszczone na górnej linijce umożliwiające stosowanie wcięć w akapicie.

Znaki niedrukowane

To znaki wprowadzone do tekstu za pomocą klawiatury lub automatycznie przez program do pisania tekstów, widoczne tylko na ekranie monitora, niewidoczne w gotowym dokumencie i na wydruku.