Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RvS0bhzUXycYo11
Okładka Źródło: domena publiczna.
domena publiczna
Ćwiczenie 1

Przypomnij sobie, jak brzmią życzenia najczęściej składane najbliższym z różnych okazji. Czego zazwyczaj wszystkim życzysz?

Ćwiczenie 2
RZho5XtjtYPvj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RgGCgoB8YfiFi1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4

Co na temat zdrowego trybu życia mówią twoi najbliżsi? Zadaj im to pytanie, a odpowiedzi zanotuj w zeszycie.

R176Lyr9aefMZ
Jan Kochanowski
Aleksander Tadeusz Regulski, Jan Kochanowski, przed 1884, domena publiczna
Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski to najważniejszy XVI‑wieczny poeta środkowej Europy, twórca polskiego języka literackiego. Jego najsłynniejsze utwory to: „Pieśni”, „Fraszki”, „Treny” (napisane po śmierci ukochanej córeczki Urszulki) i dramat „Odprawa posłów greckich”. Po okresie dworskim, kiedy Jan Kochanowski był sekretarzem króla Zygmunta Augusta, osiadł na stałe w swoim dworku w Czarnolesie.

Ćwiczenie 5

Przeczytaj fraszkę „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego.

RAHTvcywXGk7811
licencja: CC 0
Na zdrowieJan Kochanowski
Jan Kochanowski Na zdrowie

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawiej0000008RQB6v21_000tp001prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Miejsca wysokie,
Władze szerokie
Dobre są, ale –
Gdy zdrowie w calej0000008RQB6v21_000tp002w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klejnocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobiej0000008RQB6v21_000tp003Ulubuj sobie!

j0000008RQB6v21_00000_BIB_001Jan Kochanowski, Na zdrowie, [w:] tegoż, Fraszki, Warszawa 2005, s. 39.
Ćwiczenie 6

Kto do kogo mówi w wierszu „Na zdrowie”? Uzasadnij swoją wypowiedź, przywołując odpowiednie cytaty.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Wymień i zapisz w zeszycie wartości, które zdaniem podmiotu mówiącego są dobre. Wypisz określające je epitety.

R1DMCuhpv7lR41
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8

Co jest według podmiotu mówiącego niezbędne w życiu człowieka? Znajdź fragment, który będzie potwierdzeniem twojej odpowiedzi. Jakim epitetem określa tę wartość?

Ćwiczenie 9

Wytłumacz, kiedy najlepiej poznaje się wartość zdrowia.

Ćwiczenie 10

Przeczytaj ostatnie cztery wersy.

 • O co prosi w nich osoba mówiąca?

 • Jak się zwraca do zdrowia?

Ćwiczenie 11

Które z podanych niżej przysłów najlepiej oddaje sens pierwszych czterech wersów wiersza Jana Kochanowskiego? Uzasadnij swój wybór.

uzupełnij treść
j0000008RQB6v21_000tp001
j0000008RQB6v21_000tp002
j0000008RQB6v21_000tp003
JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
 • Kto się wyspał, ten jest zdrowy.

 • Lepszy zdrowy wół, niż cherlawy koń.

 • Dwóch rzeczy nie ceni się należycie, dopóki się ich nie straci: młodości i zdrowia.

 • Choremu i złote łoże nie pomoże.

Ćwiczenie 12
R13Pguz48VIYd1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Napisz własną receptę na dobre zdrowie, w której zalecisz, jak o nie dbać.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14
RTUxFVPtbsHHv1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 15

Przyjrzyj się piramidzie zdrowego żywienia wykonanej w poprzednim ćwiczeniu i odpowiedz na pytania:

 • Czego w żywieniu powinno się unikać?

 • Co jest podstawą dobrego zdrowia?

 • Jakie produkty należy spożywać jak najczęściej?

 • Z jakich produktów warto rezygnować?

 • Czy twój tryb życia jest zgodny z zalecanymi zasadami?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 16

Sporządź przykładowe menu zgodne z zasadami zdrowego żywienia na jeden dzień. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

RXxB6XzKiaNUh1
zadanie interaktywne
uzupełnij treść
Ćwiczenie 17

Zredaguj kilka haseł reklamujących wybrane zasady zdrowego odżywiania.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 18
RHVz7LByhgkrL1
zadanie interaktywne