Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, podobnie, jak w poznanych już przez ciebie tabelach edytora tekstu, możesz uporządkować w odpowiedniej kolejności. Już wiesz, że ten proces nazywa się sortowaniem. Jest to bardzo ważna funkcja baz danych, o czym przekonasz się na lekcjach informatyki w gimnazjum.
Sortowanieifj3NtZwRi_d170e80Sortowanie umożliwi ci ułożenie w sposób rosnący lub malejący danych w tabeli, na przykład, w kolejności alfabetycznej nazwisk lub imion. Możesz je również uporządkować według osiągniętych wyników.

Ćwiczenie 1

Uporządkuj dane w tabeli prezentującej wyniki skoku w dal, według długości skoku. Odszukaj w swoim programie funkcję sortowania i zastosuj ją do wykonania tego zadania. Wykorzystaj arkusz, w którym znajduje się wcześniej wykonany wykres. Efektem twojej pracy będzie tabela, w której dane zostaną zaprezentowane w następujący sposób. Zauważ, że w wyniku sortowania został również zmodyfikowany wykres.

RtzsNVPM4s64f1
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.

Zadanie wykonaj samodzielnie. W przypadku problemów skorzystaj ze wskazówki.

Wskazówka

Aby uporządkować dane w tabeli i ustawić je od najdłuższego skoku do najkrótszego, wykonaj zapisane poniżej czynności.

  1. Zaznacz blok komórek, który chcesz uporządkować, a więc posortować. W przypadku tabeli w podręczniku jest to blok B3:C13.

  2. Odszukaj funkcję sortowania i uruchom ją.

  3. W oknie funkcji sortowania, sprawdź, czy zostało zaznaczone pole, że tabela posiada nagłówki (jest to blok komórek B3:C3). Komórki nagłówka tabeli nie będą sortowane, ich wartości stanowić mogą kryteria sortowania danych.

  4. Wybierz kryterium sortowania: Skok w dal w [cm], i ustal kolejność ukazania się danych w tabeli: Od największych do najmniejszych.

  5. Zatwierdź wprowadzone kryteria i polecenie sortowania.

Wybierz program Excel lub Calc i obejrzyj film
Microsoft Excelifj3NtZwRi_d170e103Microsoft Excel
LibreOffice Calcifj3NtZwRi_d170e110LibreOffice Calc

ifj3NtZwRi_d170e80
ifj3NtZwRi_d170e103
ifj3NtZwRi_d170e110