Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RTK89CvdkzPbd
Ćwiczenie 1
Które przedstawione równanie opisujące moment bezwładności punktu materialnego: Możliwe odpowiedzi: 1. 𝑰 = 𝒎𝒓𝟐, 2. 𝑰 = 𝒎𝟐𝒓𝟐, 3. 𝑰 = 𝒎𝟐𝒓, 4. 𝑰 = 𝒎𝒓
R1EL2BGFGOLgt
Ćwiczenie 2
Moment bezwładności to wielkość występująca w opisie ruchu po okręgu. Do jakiej wielkości fizycznej w ruchu postępowym jest to wielkość analogiczna? Możliwe odpowiedzi: 1. prędkości, 2. masy, 3. pędu, 4. przyspieszenia
Ćwiczenie 3
RffSHyf3Dwsza
Oblicz moment bezwładności stalowej kulki o masie m = 2 kg, która porusza się po okręgu o promieniu 50 cm i jest traktowana jako punkt materialny. Wynik podaj z dokładnością do jednej cyfry znaczącej. I = Tu uzupełnij kg⋅m2
Ćwiczenie 4

Trzy punkty materialne o masach mIndeks dolny 1 = 1 kg, mIndeks dolny 2 = 2 kg, mIndeks dolny 3 = 3 kg poruszają się dookoła pionowej osi po okręgu o promieniach równych: rIndeks dolny 1 = 1 m, rIndeks dolny 2 = 1,2 m, rIndeks dolny 3 = 1,4 m, z prędkościami liniowymi vIndeks dolny 1 = 5 m/s, vIndeks dolny 2 = 10 m/s, vIndeks dolny 3 = 5 m/s. Które z tych ciał ma największy moment bezwładności?

R1LWYTc6ZpfBm
RWG5JyUEEcKEZ
Trzy punkty materialne o masach m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, m3 = 3 kg poruszają się dookoła pionowej osi po okręgu o promieniu odpowiednio r1 = 1 m, r2 = 1,2 m, r3 = 1,4 m, z prędkościami liniowymi v1 = 5m/s, v2 = 10m/s, v3 = 5m/s. Które z tych ciał ma największy moment bezwładności? Ciało nr Tu uzupełnij.
Ćwiczenie 5
R15D9zxjcXXQP
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6
Rb1mb0COjTbTO
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
RYokOmEPl6nXf
Które z poniższych wyrażeń przedstawia równanie opisujące moment bezwładności układu n punktów materialnych: Możliwe odpowiedzi: 1. inI=mr2, 2. I=inmiri2, 3. I=mninri2, 4. I=inmninri2
Ćwiczenie 8
R1MKjSfDGr3jc
Ciało A ma masę 1 kg i porusza się po okręgu o promieniu 6 m. Ciało B ma masę 6 kg i porusza się po okręgu o promieniu 1 m. Oblicz i porównaj momenty bezwładności tych ciał. Które z nich ma większy moment bezwładności? Możliwe odpowiedzi: 1. mają taki sam moment bezwładności (6*1 = 1*6),, 2. ciało A ma większy moment bezwładności,, 3. ciało B ma większy moment bezwładności,, 4. żadne z powyższych