Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RiqI7WXyYlMZp
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Paramagnetyk wzmacnia / osłabia pole magnetyczne, w którym został umieszczony.
R1GUE1b9ONwvT
Ćwiczenie 2
Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. W zwykłych, nieekstremalnych sytuacjach doświadczalnych, jeśli indukcja B0 pola magnetycznego, w którym została umieszczona próbka paramagnetyka wzrasta, to indukcja pola magnetycznego mierzona wewnątrz próbki wzrasta wprost proporcjonalnie do B0 / maleje odwrotnie proporcjonalnie do B0 / pozostaje stała.
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się ze zdjęciem i jego opisem. Następnie wybierz poprawne uzupełnienia zdania.

R1Cabfq1ep14F
Fot. Źródło: [Sylwester Górski / CC BY-SA]
Rb7ne1473gRI2
Na zdjęciu pokazano zawieszony na nitce aluminiowy pręt, do którego niecentralnie (bliżej prawego końca) przybliżono biegunem S silny magnes neodymowy. Pręt obróci się bliższym obserwatorowi (prawym) końcem w stronę do / od magnesu. Jeśli obrócimy magnes, tak żeby biegun N znalazł się bliżej prawej części pręta, to pręt obróci się w tę samą / w przeciwną stronę co poprzednio.
R121t7PVW4DNS
Ćwiczenie 4
Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Po usunięciu substancji paramagnetycznej z pola magnetycznego pozostaje / nie pozostaje w niej stan namagnesowania.
Ćwiczenie 5
RWcpho2X8hon7
Oblicz wartość indukcji magnetycznej BS, która wytworzyła się w ciekłym tlenie w obecności zewnętrznego pola magnetycznego o indukcji 1 T. Względna przenikalność magnetyczna dla ciekłego tlenu μ r = 1,001552. Odp.: BS = Tu uzupełnij T
Ćwiczenie 6
R2PukFEB5QKCr
zadanie interaktywne
R1NHy8J5K91L2
Ćwiczenie 7
Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Teoretycznie można by uzyskać stan nasycenia w paramagnetyku tj. stan maksymalnego namagnesowania. W tym celu należałoby zwiększać / zmniejszać wartość indukcji pola magnetycznego B0, w którym umieszczono paramagnetyk i jednocześnie zwiększać / zmniejszać temperaturę paramagnetyka.
ciekawostka
Ćwiczenie 8

Na Rys. a. i b. pokazane są identyczne kołowe obwody z prądem, które znajdują się w jednorodnych polach magnetycznych o przeciwnych wektorach indukcji B.

Rq26QPb2qdPnt

Przypisz każdej z sytuacji początkowych z Rys. a. i b. rysunek przedstawiający końcowe położenie obwodu. Uwaga: na wszystkich rysunkach strzałki są bliżej obserwatora.

RIdeDK59OJJBd
RF0xD8OHFnfk3
Odp.: 2a – 1. VIII, 2. II, 3. I, 4. III, 5. VI, 6. V, 7. IV, 8. VII, 2b – 1. VIII, 2. II, 3. I, 4. III, 5. VI, 6. V, 7. IV, 8. VII