Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R1IsB6qtuOkyU
Ćwiczenie 2
R5p2gICOLLAFy
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 3
R1Zs4cCJGEeaG
Pogrupuj elementy, zgodnie z podanym opisem. Dane jest czworokąt ABCD o wierzchołkach A=-5,2, B=5,-2, C=3,4, D=-3,5 oraz czworokąt A'B'C'D' o wierzchołkach A'=5,-2, B'=-5,2, C'=-3,-4, D'=3,-5. Wówczas: Możliwe odpowiedzi: 1. wielokąty mają różne obwody, 2. wielokąty są symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, 3. wielokąty mają różne pola, 4. wielokąty mają równe pola, 5. wielokąty mają równe obwody, 6. wielokąty nie są symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych Dany jest czworokąt ABCD o wierzchołkach A=1,-4, B=2,-5, C=3,7, D=0,9 oraz czworokąt A'B'C'D' o wierzchołkach A'=-1,4, B'=-2,5, C'=-3,-7, D'=0,9. Wówczas: Możliwe odpowiedzi: 1. wielokąty mają różne obwody, 2. wielokąty są symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, 3. wielokąty mają różne pola, 4. wielokąty mają równe pola, 5. wielokąty mają równe obwody, 6. wielokąty nie są symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych
Ćwiczenie 4
R99I7XcU792Ab
Połącz w pary współrzędne wierzchołków trójkątów ABCA'B'C' tak, aby trójkąty były symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych: A=3,0, B=4,1, C=5,5 Możliwe odpowiedzi: 1. A'=-3,0, B'=-4,-1, C'=-5,-5, 2. A'=-3,0, B'=4,-1, C'=5,-5, 3. A'=3,0, B'=4,1, C'=5,5 A=-3,0, B=-4,-1, C=-5,-5 Możliwe odpowiedzi: 1. A'=-3,0, B'=-4,-1, C'=-5,-5, 2. A'=-3,0, B'=4,-1, C'=5,-5, 3. A'=3,0, B'=4,1, C'=5,5 A=3,0, B=-4,1, C=-5,5 Możliwe odpowiedzi: 1. A'=-3,0, B'=-4,-1, C'=-5,-5, 2. A'=-3,0, B'=4,-1, C'=5,-5, 3. A'=3,0, B'=4,1, C'=5,5
Ćwiczenie 5
RhrBhBGB8k5sC
Wstaw w tekst odpowiednie liczby.
Ćwiczenie 6
R135OLge72pcL
Uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami. Sześciokąty ABCDEFA'B'C'D'E'F' są symetryczne w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych. Jeżeli współrzędne wierzchołków sześciokąta ABCDEF wynoszą: A=-3,-4, B=-2,-5, C=0,-6, D=3,-5, E=1,2, F=-2,1, to współrzędne wierzchołków sześciokąta A'B'C'D'E'F' wynoszą odpowiednio: A'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) B'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) C'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) D'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) E'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij) F'=(Tu uzupełnij,Tu uzupełnij)
Ćwiczenie 7

Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta ABC o wierzchołkach A=-2,0, B=2,0, C=0,3 w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, a następnie oblicz pole figury powstałej z trójkąta i jego obrazu w podanej symetrii.

Ćwiczenie 8

Sprawdź, czy trójkąty o wierzchołkach A=-4,2, B=3,-1, C=0,4 oraz A'=4,-2, B'=-3,1, C'=0,-4 są symetryczne względem początku układu współrzędnych.