Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
11
Ćwiczenie 1

Stężenie procentowe nasyconego wodnego roztworu chloranu(V) potasu w temperaturze 298K wynosi 6,76%. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.

ep2019.contentplus.io:RRN3nmwrJYEPt
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu KNOIndeks dolny 3 w temperaturze 20°C, jeśli rozpuszczalność R293K(KNO3)=31,0 g/100 g H2O.

ep2019.contentplus.io:R1DuSdEwHp41u
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

W temperaturze 40°C stężenie procentowe nasyconego roztworu AgNOIndeks dolny 3 wynosi 76,1%. Oblicz rozpuszczalność AgNOIndeks dolny 3 w tej temperaturze.

ep2019.contentplus.io:RlX0tXASbon9n
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 4

Korzystając z krzywej rozpuszczalności, oblicz, ile gramów siarczanu( VI) miedzi(II) można maksymalnie rozpuścić w 350 g wody w temperaturze 298 K oraz jakie jest stężenie procentowe nasyconego w tej temperaturze roztworu wodnego tej soli.

ep2019.contentplus.io:R1GUSA2XqDm8X
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:R11dPOMDhMbX8
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Korzystając z krzywej rozpuszczalności, oblicz, ile gramów azotanu(V) sodu wykrystalizuje ze 150 g nasyconego roztworu o temperaturze 363 K, jeżeli ochłodzi się ten roztwór do temperatury 293 K.

ep2019.contentplus.io:RhAQFs7wvddf2
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:R1b7XHpVuM2jR
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Rozpuszczalność manganianu(VII) potasu w temperaturze 20°C wynosi 6,34 g/100 g HIndeks dolny 2O. Ile maksymalnie gramów KMnOIndeks dolny 4 można rozpuścić w 0,75 dmIndeks górny 3 wody (T = 20°C)?

ep2019.contentplus.io:Rb9Wd0p0jCMV5
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Na rysunku przedstawiono krzywe rozpuszczalności wybranych substancji organicznych: mocznika, kwasu cytrynowego i sacharozy.

ep2019.contentplus.io:R1GkY9vr8xpic
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

A. Na podstawie wykresu uzupełnij tabelę, wpisując przybliżone wartości rozpuszczalności (zaokrąglij do liczb dziesiętnych).

ep2019.contentplus.io:R1dhSoMmIfwSQ
Podaj rozpuszczalność mocznika i sacharozy w temperaturze 0, 20, 40, 60 80 i 100 stopni Celsjusza.

B. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu mocznika w temperaturze 353 K.

C. O ile więcej gramów kwasu cytrynowego niż mocznika można rozpuścić w 100 g wody o temperaturze 35°C?

D. W jakim przedziale temperatur rozpuszczalność sacharozy jest niższa niż rozpuszczalność mocznika?

E. W jakim przedziale temperatur rozpuszczalność kwasu cytrynowego jest większa od rozpuszczalności mocznika?

F. W jakiej temperaturze wszystkie wymienione substancje mają taką samą rozpuszczalność? Podaj jej wartość oraz oblicz stężenia procentowe roztworów wodnych substancji w tej temperaturze.

ep2019.contentplus.io:RMO55JRGbTmFe
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
311
Ćwiczenie 8

W zlewce znajduje się 435 g nasyconego roztworu azotanu(V) amonu. Temperatura roztworu wynosi 20°C. Ile gramów NHIndeks dolny 4NOIndeks dolny 3 można jeszcze rozpuścić w tym roztworze po ogrzaniu go do temperatury 60°C? R293K=190 g/100 g H2O, R333K=420 g/100 g H2O.

ep2019.contentplus.io:RlSaaGf7yXhE2
(Uzupełnij).