Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1XHbgfB9aWKg
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe. Aby wykonać pomiar, urządzenie pomiarowe: musi / nie musi – w określony sposób oddziaływać z obiektem mierzonym. Oddziaływanie to: nie powinno / powinno mieć wpływ na mierzoną wielkość.
Ćwiczenie 2
R1EVBl0hwnX63
Mierzysz temperaturę wody w szklance, wkładając do niej termometr i odczytując temperaturę na podstawie wysokości słupka cieczy. W pomiarze tym niepewność pomiarowa może być zwiększona przez błąd systematyczny wynikający z wpływu urządzenia pomiarowego na wartość wielkości mierzonej. Na czym ten wpływ polega: Możliwe odpowiedzi: 1. podniesie się poziom wody w szklance, 2. pomiar zajmuje czas i woda się ostudzi, 3. termometr się ogrzeje, 4. termometr pobierze ciepło z wody
R1CBx9PF5hhFj
Ćwiczenie 3
Załóżmy, że chcesz wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego g korzystając ze wzoru: h=gt2/2, który opisuje drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. W tym celu stoperem mierzysz czas t spadku swobodnego ciała z ustalonej wysokości h, którą to wysokość mierzysz przy pomocy taśmy mierniczej. Pomiar wykonujesz kilka razy. Poniżej wymienione są różne źródła niepewności pomiarowych, które mogą mieć wpływ na niepewność wyznaczonej wartości g. Pogrupuj podane źródła niepewności w taki sposób, by pasowały do opisu: Źródła niepewności, które mogą być wyeliminowane przez wykonującego pomiar: Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali taśmy mierniczej., 2. Niepewność związana z wyborem czasu włączenia i wyłączenia stopera., 3. Brak rozrzutu między kilkukrotnie powtarzanymi pomiarami tej samej wielkości fizycznej (np. podczas pomiaru wysokości h, za każdym razem uzyskiwano ten sam wynik: h=105 cm)., 4. Miejsce wykonywania pomiarów (np. schronisko w górach lub pensjonat nad morzem)., 5. Paralaksa przy odczytywaniu wyników pomiarów z przyrządów pomiarowych., 6. Zbyt mała dokładność wziętej do obliczeń stałej g., 7. Niewielka liczba lub brak powtórzeń wykonanych pomiarów. Źródła niepewności, które odnoszą się do własności mierzonej wielkości fizycznej: Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali taśmy mierniczej., 2. Niepewność związana z wyborem czasu włączenia i wyłączenia stopera., 3. Brak rozrzutu między kilkukrotnie powtarzanymi pomiarami tej samej wielkości fizycznej (np. podczas pomiaru wysokości h, za każdym razem uzyskiwano ten sam wynik: h=105 cm)., 4. Miejsce wykonywania pomiarów (np. schronisko w górach lub pensjonat nad morzem)., 5. Paralaksa przy odczytywaniu wyników pomiarów z przyrządów pomiarowych., 6. Zbyt mała dokładność wziętej do obliczeń stałej g., 7. Niewielka liczba lub brak powtórzeń wykonanych pomiarów. Źródła niepewności, które odnoszą się do urządzenia pomiarowego: Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali taśmy mierniczej., 2. Niepewność związana z wyborem czasu włączenia i wyłączenia stopera., 3. Brak rozrzutu między kilkukrotnie powtarzanymi pomiarami tej samej wielkości fizycznej (np. podczas pomiaru wysokości h, za każdym razem uzyskiwano ten sam wynik: h=105 cm)., 4. Miejsce wykonywania pomiarów (np. schronisko w górach lub pensjonat nad morzem)., 5. Paralaksa przy odczytywaniu wyników pomiarów z przyrządów pomiarowych., 6. Zbyt mała dokładność wziętej do obliczeń stałej g., 7. Niewielka liczba lub brak powtórzeń wykonanych pomiarów. Źródła niepewności, które odnoszą się do metody obliczania niepewności: Możliwe odpowiedzi: 1. Nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali taśmy mierniczej., 2. Niepewność związana z wyborem czasu włączenia i wyłączenia stopera., 3. Brak rozrzutu między kilkukrotnie powtarzanymi pomiarami tej samej wielkości fizycznej (np. podczas pomiaru wysokości h, za każdym razem uzyskiwano ten sam wynik: h=105 cm)., 4. Miejsce wykonywania pomiarów (np. schronisko w górach lub pensjonat nad morzem)., 5. Paralaksa przy odczytywaniu wyników pomiarów z przyrządów pomiarowych., 6. Zbyt mała dokładność wziętej do obliczeń stałej g., 7. Niewielka liczba lub brak powtórzeń wykonanych pomiarów.
Ćwiczenie 4

W celu zmierzenia przyspieszenia ziemskiego g wykonujesz pomiar czasu t spadania ciała z ustalonej wysokości h, mierząc stoperem czas, kiedy spadanie się rozpoczyna i kiedy kończy. Jakie są możliwe źródła błędów systematycznych, a jakie przypadkowych w tym pomiarze? Które z tych błędów można zmniejszyć lub wyeliminować? Jeśli nie pamiętasz, czym błędy systematyczne różnią się od przypadkowych, zajrzyj do podpowiedzi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5
RY3XNkkVFvbjL
Masz zmierzyć długość pokoju. Do dyspozycji masz linijkę o długości 50 cm i podziałką co 1 mm oraz taśmę mierniczą o długości 10 m z podziałką co 0,5 cm. Który przyrząd pomiarowy umożliwi pomiar z mniejszą niepewnością? Możliwe odpowiedzi: 1. linijka, 2. taśma miernicza, 3. niepewność będzie taka sama
Ćwiczenie 6
R1YAJumlbPoij
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
R8GCSQP5EIXPQ
Źródłem niepewności w pomiarach zliczeniowych, tj. takich, w których pomiar polega na zliczaniu interesujących nas przedmiotów, zjawisk, osób itd., co charakteryzuje badany przez nas proces, jest sama liczba zliczeń, która w różnych pomiarach może być różna. Niepewność wyniku w takich pomiarach określona jest przez pierwiastek kwadratowy z liczby zaliczeń.
Usłyszałeś w TV, że sondaż opinii publicznej przeprowadzony został na grupie ok. 1000 osób.

a) Ile procent wynosi niepewność względna wyniku tego sondażu?
b) Na grupie ilu osób należy przeprowadzić sondaż, by niepewność wyniosła 1%? Odpowiedź: a) około Tu uzupełnij%, b) Tu uzupełnij osób
Ćwiczenie 8
R1e5g2IAPe8xQ
Stojąc na wiadukcie policzyłeś, że w ciągu pięciu minut przejechało pod nim 64 samochody.
Ile samochodów przejeżdżało w ciągu minuty pod wiaduktem. Podaj wartość i jej niepewność. Odpowiedź: Tu uzupełnij ± Tu uzupełnij