Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RjV4e5HKb0kUF
Ćwiczenie 1
Wskaż rodzaj dominującego oddziaływania w danym układzie złożonym. Odpowiedź:

Układ złożony - Dominujące oddziaływanie:
1. Jądro atomowe – 1. oddziaływania silne, 2. oddziaływanie grawitacyjne, 3. oddziaływanie elektromagnetyczne
2. Atom – 1. oddziaływania silne, 2. oddziaływanie grawitacyjne, 3. oddziaływanie elektromagnetyczne
3. Układ słoneczny – 1. oddziaływania silne, 2. oddziaływanie grawitacyjne, 3. oddziaływanie elektromagnetyczne
Ćwiczenie 2
R15LhiuxOE6Os
Masa atomu węgla 614C wynosi 13044 MeV/c2. Ile wynosi masa tego jądra w kg? Przyjmij, że 1 eV/c2 = 1,783 · 10-36 kg. Odpowiedź: Masa atomu węgla 614C wynosi Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij kg.
Ćwiczenie 3
R9xEpoyiYJNO0
Oblicz energię spoczynkową cząstki α, czyli jądra atomu helu 24He. Wynik podaj w MeV. Masa cząstki α wynosi 6,645 · 10-27 kg. Przyjmij, że 1 eV/c2 = 1,783 · 10-36 kg. Odpowiedź: Energia spoczynkowa cząstki α wynosi Tu uzupełnij MeV.
Ćwiczenie 4

Stopień jonizacji

Energia jonizacji (eV)

1

11,3

2

24,4

3

47,9

4

64,5

5

392,1

6

490,0

R1UZczgRACNct
Energie jonizacji pierwiastków, czyli energie potrzebne do oderwania elektronów z atomów gazów lub jonów skatalogowane są w tabelach chemicznych. Pierwsza energia jonizacji podana jest dla obojętnego elektrycznie atomu. Druga, trzecia i kolejne energie jonizacji to energie potrzebne do oderwania kolejnych elektronów z pojedynczo, podwójnie itd. naładowanego jonu. W tabeli podano kolejne energie jonizacji węgla w eV. Ile energii należy dostarczyć do obojętnego atomu węgla, aby go całkowicie zjonizować? Odpowiedź: Energia całkowitej jonizacji atomu węgla wynosi Tu uzupełnij eV.
Ćwiczenie 5
RoincUpWwZ0KW
Oblicz energię wiązania jądra fluoru 919F. Przyjmij, że masa spoczynkowa jądra fluoru wynosi 17692,304 MeV/c2, a masy spoczynkowe protonu i neutronu wynoszą kolejno 938,272 MeV/c2 i 939,565 MeV/c2. Odpowiedź: Energia wiązania jądra fluoru 919F wynosi Tu uzupełnijMeV.
Ćwiczenie 6
RjjdwrUWXnFCS
Oblicz całkowitą energię wiązania atomu żelaza 2656Fe, czyli energię potrzebną na rozbicie tego atomu na swobodne elektrony i nukleony. Masa atomu żelaza wynosi 52103,063 MeV/c2. Przyjmij, że masa protonu m p = 938,272 MeV/c2, masa neutronu m n = 939,565 MeV/c2, a masa elektronu m e = 0,511 MeV/c2. Odpowiedź: Całkowita energia wiązania atomu żelaza 2656Fe = Tu uzupełnij MeV.
Ćwiczenie 7
Rzzj8xRiY9VbP
Energię całkowitej jonizacji atomu danego pierwiastka można oszacować, korzystając ze wzoru

Be=(0,01Z)2,5MeV,

gdzie Z to liczba atomowa. Dla pierwiastków, o jakim Z energia całkowitej jonizacji przekracza energię spoczynkową elektronu? Przyjmij, że masa spoczynkowa elektronu wynosi 0,511 MeV/c2. Odpowiedź: Z Tu uzupełnij
Ćwiczenie 8

Czy dwie cząstki α mogą stworzyć układ związany? Masa cząstki α, czyli jądra atomu helu 24He, wynosi 3728,401 MeV/cIndeks górny 2, a masa jądra atomu berylu 48Be to 7456,894 MeV/cIndeks górny 2. Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść