Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12zzfISHxczj
Ćwiczenie 1
Fale de Broglie’a to inaczej: Możliwe odpowiedzi: 1. fale elektromagnetyczne, 2. fale dźwiękowe, 3. fale materii, 4. fale na wodzie
R1LrtbyrqIJvP
Ćwiczenie 2
Fale materii: Możliwe odpowiedzi: 1. mogą ulegać dyfrakcji i interferencji, 2. mogą ulegać dyfrakcji, lecz nie interferencji, 3. mogą ulegać interferencji, lecz nie dyfrakcji, 4. nie mogą ulegać ani dyfrakcji ani interferencji
RrOcNjMr2Zk1y
Ćwiczenie 3
Wskaż poprawny wzór, które pozwalają obliczyć długość fali materii dla cząstki o masie m i prędkości v. W poniższych wzorach m wyraża masę cząstki, a h jest stałą Plancka. Możliwe odpowiedzi: 1. λ=hmv, 2. λ=mvh, 3. λ =hmv, 4. λ =mhv

Informacja do zadań 4–8:

Piłka koszykowa ma masę = 525 g.

REeZOM4M2nNdJ
Ćwiczenie 4
Oblicz długość fali de Broglie’a dla piłki koszykowej rzuconej z prędkością v = 10 m/s. Wynik podaj w metrach i zaokrąglij go do trzech miejsc znaczących. Odpowiedź: λ B = Tu uzupełnij · 10 Tu uzupełnij m
Ćwiczenie 5

Zinterpretuj wyniki otrzymane w zadaniu 4 w kontekście zachodzenia zjawisk falowych, takich jak dyfrakcja czy interferencja.

RqW3znZCTiePC
Rys. 2. Czy możemy zaobserwować falową naturę piłki koszykowej?
uzupełnij treść
REws86IU1oiDd
Ćwiczenie 6
Oblicz, z jaką prędkością musiałaby poruszać się piłka, by jej fala materii miała długość λ B = 0,3 nm. Fala o takiej długości może ulegać dyfrakcji na krysztale, w którym odległość między atomami jest tego samego rzędu. Wynik wyraź w metrach na sekundę i podaj z dokładnością do trzech miejsc znaczących. Odpowiedź: v = Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij m/s.
Ćwiczenie 7

Skomentuj wynik otrzymany w zadaniu 6. Czy na podstawie tego wyniku, możesz powiedzieć, że możliwa jest obserwacja fal materii związanych z piłką, w przypadku gdy piłka porusza się bardzo wolno?

uzupełnij treść
R1bMvyOhUudJ1
Ćwiczenie 8