Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1YoKT3FXicvV1
Ćwiczenie 1
Własnymi słowami ułóż definicję następujących pojęć: kwant energii, częstotliwość, efekt fotoelektryczny, interferencja fal.
R1Nv69C1wZd6t2
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Efekt fotoelektryczny zależy od długości fali padającego promieniowania., 2. Praca wyjścia elektronu w zjawisku fotoelektrycznym jest dla każdego metalu taka sama., 3. Foton padający na powierzchnię metalu o odpowiedniej częstotliwości może wybić z jego powierzchni zawsze 2 elektrony.
RfBBDt0tVYZ5G2
Ćwiczenie 3
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Zjawiska interferencji nie można zaobserwować Możliwe odpowiedzi: 1. po naświetleniu metalu światłem z zakresu widzialnego., 2. po przepuszczeniu światła lasera przez dwie blisko siebie położone szczeliny., 3. po dodaniu drugiego źródła fal na fale akustyczne., 4. po wrzuceniu do wody w tym samym momencie dwóch kamieni.
RtD8jH4Lk4ro92
Ćwiczenie 4
Odpowiedz na pytania: 1. Jakie zjawiska stały się dowodem na kwantową naturę światła?, 2. Jakie były poglądy Einsteina na temat światła?, 3. Na czym polega dualizm korpuskularno-falowy?
RfjfYBtCBWCnt2
Ćwiczenie 5
Oceń prawdziwość zdań. Występowanie efektu fotoelektrycznego zależy od intensywności światła.
PF
Falowe własności materii obserwujemy jedynie w świecie makroskopowym.
PF
W zjawisku fotoelektrycznym musi być spełnione prawo zachowania energii.
PF
Foton możemy traktować go jako cząstkę, która nie ma masy spoczynkowej (istnieje tylko w ruchu) ani ładunku.
PF
Kwanty światła czerwonego mają większą energię niż kwanty światła niebieskiego.
PF
RO6Y0151mQ9Gi2
Ćwiczenie 6
Wybierz dowolne angielskie słówko ze słowniczka i zapytaj kolegę o jego znaczenie.

Informacja do ćwiczenia 7

Jednym z ciekawszych zjawisk, dotyczących dualizmu korpuskularno‑falowego, jest to opisane przez Comptona. Polega ono na rozpraszaniu promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania elektromagnetycznego o dużej częstotliwości, na swobodnych lub słabo związanych elektronach, w wyniku czego następuje zwiększenie długości fali promieniowania.

RUk117XgJqVCm1
Ćwiczenie 7
Wyjaśnij pojęcia - foton padający i foton rozproszony.
Źródło: JabberWok, zmienione, licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 8

Oblicz częstotliwość graniczną promieniowania, które może wywołać zjawisko fotoelektryczne dla metalu o pracy wyjścia 4 · 10Indeks górny -19 J.  Na podstawie obliczonej wartości i znajomości spektrum fal elektromagnetycznych wskaż typ promieniowania.

RLY6gAN0RXUf2
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij mechanizm zjawiska fotoelektrycznego.

RBpd1XusU098R
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Napisz, jakie jest zastosowanie efektu fotoelektrycznego?

RuVrMaxfJWfHx
(Uzupełnij).