Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1LXFfg8FwaDt
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawną odpowiedź. Światło słoneczne jest mieszaniną wielu barw / monochromatyczne. Jego widmo jest liniowe / ciągłe. Natrafiając na przeszkody może ono ulec: odbiciu, absorbcji / załamaniu, czyli pochłonięciu oraz rozproszeniu / zagubieniu się na cząsteczkach atmosfery.
Ćwiczenie 2
RShE0OxKYA2jC
Uzupełnij luki wybranymi wyrazami. wyrazy: rozproszeniu; odbiciu; pochłonięciu; niebieskie; czerwone; niebieskie; silniej; słabiej; Światło pochodzące od Słońca podczas przejścia przez atmosferę ulega Tu uzupełnij. Promienie Tu uzupełnijo krótszej długości fali są Tu uzupełnij rozpraszane niż promienie Tu uzupełnijo większej długości fali. Z tego względu niebo jestTu uzupełnij.
Ćwiczenie 3
RqlPEIuKgEBEO
Widmo fali magnetycznej
R1Lm7pc6dNZPK
Korzystając z wykresu przedstawiającego widmo fal elektromagnetycznych, dopasuj długości fal do odpowiadających im kolorów: długości fal 460 nm Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. czerwony, 3. żółty, 4. zielony, 5. pomarańczowy długości fal l555 nm Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. czerwony, 3. żółty, 4. zielony, 5. pomarańczowy długości fal 570 nm Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. czerwony, 3. żółty, 4. zielony, 5. pomarańczowy długości fal 590 nm Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. czerwony, 3. żółty, 4. zielony, 5. pomarańczowy długości fal 650 nm Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. czerwony, 3. żółty, 4. zielony, 5. pomarańczowy
R1CR0gLwgLN2v
Ćwiczenie 4
Przypomnij sobie tytuł abstraktu, wysłuchaj nagrania i spróbuj zaproponować własny temat dla dzisiejszej lekcji.
RRLrQngIABpnH
Ćwiczenie 5
Zaznacz wszystkie czynniki, od których zależy intensywność światła rozproszonego w przypadku rozproszenia Rayleigha. długość fali amplituda kąt rozproszenia temperatura ciśnienie średnica cząstki rozpraszającej
Ćwiczenie 6
RgOnxcDwDs8iH
Wiedząc, że prędkość rozchodzenia się fali wyrażana jest wzorem: v = λf , oblicz długość fali świetlnej λ odpowiadającej światłu o częstotliwości 5‧1014Hz. Wynik podaj w nm z dokładnością do cyfry jedności.
RprEx8Y0Ik5R0
Ćwiczenie 7
Jaka barwa odpowiada światłu o częstotliwości 0,45 *1015 Hz? Zaznacz właściwą odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. czerwony, 2. pomarańczowy, 3. żółty, 4. zielony, 5. niebieski, 6. granatowy, 7. fioletowy
R6iy4F5odT1pn
Ćwiczenie 8
Intensywność I światła docierającego do obserwatora w wyniku rozproszenia przez kulistą cząstkę, dla niespolaryzowanego światła o długości fali λ i intensywności światła padającego I0 dana jest wzorem:
I=Io(1+cos2θ)2R2(2πλ)4(n21n2+2)2(d2)6

gdzie: R - odległość do cząstki, θ - kąt rozproszenia, n - współczynnik załamania światła materiału cząstki, d - średnica cząstki.
Z powyższego wzoru wynika, że (wybierz zdania prawdziwe): Możliwe odpowiedzi: 1. rozproszenie światła zależy silnie od odwrotności długości fali świetlnej,, 2. rozproszenie światła nie zależy od długości fali świetlnej,, 3. rozproszenie światła zależy silnie od długości fali świetlnej do trzeciej potęgi,, 4. intensywność światła nie zależy od kąta rozproszenia,, 5. występująca zależność od kąta rozproszenia jest niewielka,, 6. światło rozproszone wprzód, ma takie samo natężenie jak światło rozproszone wstecz.