Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R1e89NjCXmRFX
Które stwierdzenie jest prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. cząstki, podlegające ruchom Browna, są na tyle duże, że można je obserwować pod mikroskopem, a zarazem na tyle małe, by reagować na bombardowanie przez otaczające cząsteczki cieczy lub gazu, 2. ruchy Browna obserwujemy dla cząstek o rozmiarach podobnych do rozmiarów cząsteczek cieczy lub gazu
R1EPbZXvov2Ju
Ćwiczenie 2
Uzupełni j zdanie: Ruchy Browna to nieuporządkowane ruchy cząsteczek ośrodka / cząstek o rozmiarach rzędu 1, zawieszonych w cieczy / rozpylone w próżni.
Ćwiczenie 3
R16633SKzxHiV
Wybierz prawdziwe stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. fluktuacje są tym większe, im więcej elementów w wylosowanej próbie, 2. fluktuacje są tym mniejsze, im więcej elementów w wylosowanej próbie
Ru6Rqqji5Pqt4
Ćwiczenie 4
Ruchów Browna nie obserwujemy dla (małych/dużych) cząstek, ponieważ dla takich cząstek fluktuacje liczby cząsteczek ośrodka z różnych jej stron są zbyt (małe/duże).
RcgUo2yRBHzWV
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdanie: Liczba zderzeń cząsteczek cieczy z cząstką Browna jest z każdej jej strony (średnio/ w każdej chwili) taka sama, a cząstka jest wprawiana w ruch z powodu (tych zderzeń / fluktuacji liczby tych zderzeń).
Ćwiczenie 6

Na poniższym rysunku różnymi kolorami pokazane są przesunięcia cząstki Browna rejestrowane w różnych odstępach czasu. Odpowiedz, który kolor odpowiada  przesunięciom zarejestrowanym w najdłuższych odstępach: jasnoniebieski, czarny, czy czerwony? Odpowiedź uzasadnij.

R110gqXOVLdGY
uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Ilustracja ruchów Browna z pracy Jeana Baptiste Perrina z 1908 r. przedstawia kolejne położenia cząstki Browna rejestrowane co 30 sekund. Wojtek twierdzi, że średnia prędkość cząstki na jednym z odcinków, pokazanych na rysunku, równa jest stosunkowi długości tego odcinka do czasu t = 30 s, Filip uważa, że jest mniejsza, a Adam, że jest większa. Rozstrzygnij, który z uczniów ma rację i uzasadnij dlaczego.

R2RDvkaLRGvd8
uzupełnij treść
R1DE5VtPwwQMZ
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Odpowiedz, jak można opisać rachunkowo ruchy Browna: przez analizę prędkości cząstki, czy przez analizę kolejnych położeń? Odpowiedź uzasadnij.

uzupełnij treść