Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R10MNmWdALzvM
Ćwiczenie 1
Jak wysokie jest drzewo (w zaokrągleniu do pełnych metrów), które rzuca cień o długości 81 m w momencie, gdy promienie słoneczne padają na podłoże pod kątem 35°? Możliwe odpowiedzi: 1. około 46 m, 2. około 57 m, 3. około 66 m, 4. około 116 m
RlHMnLpcQbu4U1
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1VVqCUc27O20
Ćwiczenie 3
Uzupełnij wartości. Podstawę drabiny umieszczono w odległości 2 m od słupa energetycznego. Drabina opiera się o słup pod kątem 42°. Długość tej drabiny w zaokrągleniu do pełnych metrów to około Tu uzupełnijm. Drabinę o długości 5 m ustawiono w odległości 2 m od słupa energetycznego. Drabina opiera się o słup pod kątem około Tu uzupełnij stopni. Podstawę drabiny umieszczono w odległości 2 m od słupa energetycznego tak, że sięga ona na wysokość 5,2 m. Drabina opiera się o ziemię pod kątem około Tu uzupełnij stopni.
R1FDMRd0wjH5f
Ćwiczenie 4
Maszt złamał się na wysokości 5 m od podstawy i oparł się wierzchołkiem o powierzchnię ziemi pod kątem . Wybierz 67° zdania prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. podstawa masztu jest oddalona od wierzchołka opartego o ziemię o około 195 m, 2. podstawa masztu jest oddalona od wierzchołka opartego o ziemię o około 212 cm, 3. maszt przed złamaniem miał wysokość około 10,4 m, 4. maszt przed złamaniem miał wysokość około 12 m
R1REhI8swN5KM
Ćwiczenie 5
Pod jakim kątem padają na ziemię promienie słoneczne w momencie, gdy człowiek o wzroście 184 cm rzuca na nią cień o długości 3 m? Możliwe odpowiedzi: 1. około 32°, 2. około 38°, 3. około 52°, 4. około 31°
R4ro5KhtV4YnU
Ćwiczenie 6
Drabinę wozu strażackiego, zamontowaną na nim na wysokości 2,5 m, rozsunięto na długość 15 m. Pod jakim kątem do poziomu strażacy muszą skierować drabinę, aby sięgnąć do okna na wysokości 12,5 m? Możliwe odpowiedzi: 1. około 33°, 2. około 48°, 3. około 57°, 4. około 42°
Ćwiczenie 7

Podjazd dla wózków na platformę widokową ma długość 25 m i rozpoczyna się 20 m od podstawy platformy (jak na rysunku poniżej).

RIQB8rNZvqDOT
R1IaR9Dv0a6kq
Podjazd dla wózków na platformę widokową ma długość 25 m i rozpoczyna się 20 m od podstawy platformy. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Kąt nachylenia do pionu tego podjazdu dla wózków wynosi w przybliżeniu 63°.
Prawda Fałsz

Kąt nachylenia do poziomu tego podjazdu dla wózków wynosi w przybliżeniu 37°.
Prawda Fałsz

Sinus kąta nachylenia do poziomu tego podjazdu dla wózków wynosi w przybliżeniu 0,57.
Prawda Fałsz
R1LjyRxJIKFpX
Ćwiczenie 8
Dwóch obserwatorów patrzy na czubek elektrowni wiatrowej o wysokości 150 m. Elektrownia i obaj obserwatorzy stoją w jednej linii. Pierwszy z nich patrzy na elektrownię pod kątem 40°, natomiast drugi kieruje wzrok pod kątem 70° do poziomu. Wybierz zdania prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Pierwszy obserwator stoi w odległości około 179 m od elektrowni., 2. Drugi obserwator stoi w odległości około 412 m od elektrowni., 3. Obserwatorzy mogą stać w odległości około 234 m od siebie., 4. Obserwatorzy mogą stać w odległości około 124 m od siebie.