Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RkRGEbsJTZR2I
Ćwiczenie 1
Oceń prawdziwość zdań. - Bezwzględny współczynnik załamania jest wielkością bez jednostki. Prawda / Fałsz
- Według prawa załamania fala zmieniając ośrodek, w którym się porusza, zmienia kierunek rozchodzenia się. Prawda / Fałsz
- Normalna jest to płaszczyzna oddzielająca dwa ośrodki. Prawda / Fałsz
- Prędkość fali nie zależy od ośrodka, w którym ona się porusza. Prawda / Fałsz
R1BU9dG2eMFQb
Ćwiczenie 2
Fala płaska mechaniczna uderza w granicę dwóch ośrodków tak, że kierunek jej rozchodzenia się tworzy z granicą ośrodków kąt 60°. Oblicz kąt załamania fali, jeśli w drugim ośrodku porusza się ona 3 razy szybciej. Odpowiedź: Tu uzupełnij°
RD4QJ76oJaoqF
Ćwiczenie 3
Wskaż właściwy wniosek.

Fala mechaniczna przechodząca przez granicę dwóch ośrodków pod niezerowym kątem nie zmieniła kierunku poruszania się. Oznacza to, że: Możliwe odpowiedzi: 1. gęstość obu ośrodków jest taka sama, 2. współczynnik załamania dla tych ośrodków wynosi 0, 3. prędkość fali w obu ośrodkach jest taka sama
Ćwiczenie 4
R1DROuo8aRZIJ
Na granicy głębokiego i płytkiego zbiornika wodnego fala na wodzie ulega załamaniu. Oblicz współczynnik załamania dla takiego przejścia, jeśli kąt, jaki tworzy kierunek rozchodzenia się fali załamanej z normalną zmniejszył się o 15° względem analogicznego kąta fali padającej. Kąt między granicą głębokości a kierunkiem rozchodzenia się fali załamanej wynosi 60°. Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 32, 3. 2, 4. 22
Ćwiczenie 5
R6CEjA2TcFF39
W powierzchnię wody uderza fala dźwiękowa pod pewnym kątem. Po przejściu przez powierzchnię wody kierunek rozchodzenia się fali tworzył z kierunkiem prostopadłym do powierzchni kąt 45°. Oblicz prędkość fali przed załamaniem oraz pod jakim kątem fala dźwiękowa uderzyła w powierzchnię wody. Prędkość dźwięku w wodzie wynosi 1500 m/s, natomiast współczynnik załamania 0,23. Kąt podaj z dokładnością do 0,01°. Odpowiedź: prędkość Tu uzupełnij m/s, kąt Tu uzupełnij°
RAaQvNfAv5frt
Ćwiczenie 6
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
R1KhHnodpYap0
Przy otwieraniu zamkniętej butelki wina słychać charakterystyczny dźwięk. Oblicz różnicę prędkości między falą dźwiękową rozchodzącą się w powietrzu z prędkością 340 m/s a falą dźwiękową rozchodzącą się w korku, jeśli fala dźwiękowa uderzająca w korek pod kątem 30° do normalnej załamała się pod kątem 47°. Wynik zaokrąglij do liczby całkowitej. Odpowiedź: Tu uzupełnij m/s

Tabela do ćwiczenia 8.

Ośrodek

Prędkość fali dźwiękowej [m/s]

Powietrze

340

Mięśnie

1600

Krew

1570

Tkanka tłuszczowa

1450

Kość

4000

Woda

1500

Mózg

1550

Skóra

1500

R16azeKMxFbVM
Ćwiczenie 8
zadanie interaktywne