Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RUHeIKq0XMecc11
Ćwiczenie 1
Wyjaśnij, czym różni się reakcja egzoenergetyczna od endoenergetycznej.
Źródło: GroMar Sp. z o.o. opracowano na podstawie M. Krzeczkowska, J. Loch, A. Mizera, *Repetytorium chemia: Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony*, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2010, licencja: CC BY-SA 3.0.
RFLW2nwvCnVYW11
Ćwiczenie 2
Na podstawie znajomości wartości entalpii poniższych reakcji chemicznych wskaż egzoenergetyczne oraz endoenergetyczne. Równanie pierwsze: c dodać o dwa strzałka w prawo c o dwa delta ha równa się minus 393 kilodżule na mol. Równanie drugie: en dwa dodać o dwa strzałka w prawo dwa en o delta ha równa się 181 kilodżuli na mol. reakcja trzecia es dodać o dwa strzałka w prawo es o dwa delta ha równa się minus 297 kilodżuli na mol. Równanie czwarte: c dodać dwa es strzałka w prawo c es dwa delta ha równa się 121 kilodżuli na mol.
11
Ćwiczenie 3

Wiedząc, że standardowa entalpia tworzenia to entalpia reakcji bezpośredniego powstawania (z pierwiastków) jednego mola cząsteczek związku chemicznego w warunkach standardowych, wskaż, które z poniższych wartości określają entalpię tworzenia jodowodoru, wpisując również odpowiednią jednostkę:

Indeks dolny 2(g) + IIndeks dolny 2(s) = 2 HIIndeks dolny (g)    Indeks dolny koniecΔHIndeks górny 0 = 51,8 kJ

½ HIndeks dolny 2(g)+ ½ IIndeks dolny 2(s) = HIIndeks dolny (g)    Indeks dolny koniecΔHIndeks górny 0= 25,9 kJ

RfzgWggbHMYeY
Entalpia tworzenia jodowodoru: ΔH 0= Tu uzupełnij Tu uzupełnij/Tu uzupełnij.
21
Ćwiczenie 4

Gdy w czasie reakcji azotu z wodorem powstaje 0,215 mola NHIndeks dolny 3, to wydziela się 9,91 kJ ciepła w przeliczeniu na warunki standardowe. Oblicz standardową molową entalpię tworzenia amoniaku.

R1DZBdpRgOPuO
Htw0 = Tu uzupełnij Tu uzupełnij/Tu uzupełnij
21
Ćwiczenie 5

Podczas reakcji 4 g grafitu z tlenem, wydzieliło się z układu 131,33 kJ energii na sposób ciepła. Oblicz entalpię tworzenia tlenku węgla(IV) wyrażoną w kJmol.

RNEwsQtYPTOuT
Entalpia tworzenia wynosi Htw0 = Tu uzupełnij Tu uzupełnij/Tu uzupełnij CO2.
21
Ćwiczenie 6

Znając entalpię reakcji SOIndeks dolny 3(g) → SOIndeks dolny 2(g)+ ½OIndeks dolny 2(g)             Indeks dolny koniecΔH = 97,73 kJmol, oblicz entalpię reakcji tworzenia tlenku siarki(VI) z tlenku siarki(IV).

R15RAVQOBNczF
–97,73 kJ/mol
31
Ćwiczenie 7

Znając entalpię spalania siarki jednoskośnej i siarki rombowej, oblicz entalpię przemiany siarki jednoskośnej w siarkę rombową:

ΔHIndeks górny  sp Indeks górny koniecIndeks dolny jedn. = –297,158 kJmol

ΔHIndeks górny  sp Indeks górny koniecIndeks dolny romb. = –296,844 kJmol

R1HgLRJYQnikc
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W tabeli podano wartości entalpii tworzenia określonych substancji:

Substancja

ΔHIndeks górny twkJmol

kwas etanowy

–487,1

tlenek węgla(IV)

–393,5

woda (gaz)

–242,0

Wykorzystując powyższe dane oblicz entalpię całkowitego spalania kwasu etanowego.

R1aKbTI6BcXmJ
(Uzupełnij).