Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RO6wnDJV9pqQp
Ćwiczenie 1
Lekkoatleta wykonał jedno okrążenie stadionu o długości 500 m w czasie 50 s. Oblicz wartość średniej szybkości zawodnika. Wynik podaj w km/h. Odpowiedź: Tu uzupełnij km/h.
Ćwiczenie 2
RnQtqj1Q8U1kN
Ćwiczenie 3
R1UoNN65GjVUp
Ćwiczenie 4
R16F5Ne7zDfxe
Oblicz prędkość liniową krzewu rosnącego na powierzchni kuli ziemskiej na równiku. Wynik podaj w km/h z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Promień Ziemi R = 6371,008 km. Odpowiedź: Tu uzupełnij km/h.
Ćwiczenie 5
R1SMSxbsyt3dJ
Ćwiczenie 6
R7dn2zJin0ZPp
Dwie mrówki poruszają się wzdłuż krawędzi miski o średnicy 40 cm. Czarna mrówka porusza się ze stałą prędkością 155 cm/min, a czerwona z prędkością 180 cm/min. Po jakim czasie mrówka czerwona dogoni czarną, jeśli poruszają się w tę samą stronę, a wyruszyły z punktów leżących na przeciwległych końcach średnicy miski? Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. Odpowiedź: t ≈ Tu uzupełnij min.
Ćwiczenie 7
R1FzKLBbEzpNZ
Dwa ślimaki poruszają się wokół wiadra o średnicy 20 cm. Prędkość mniejszego z nich wynosi 4 cm/min, a większego jest 1,5 razy większa. Po jakim czasie ślimaki spotkają się, jeśli poruszają się w przeciwne strony, a wyruszyły z punktów leżących na przeciwległych końcach średnicy wiadra? Odpowiedź: t ≈ Tu uzupełnij min.
Ćwiczenie 8
RF22agBYjHz3o
Liczba strzałów, jaką można oddać z karabinu automatycznego w ciągu minuty, wynosi 120. W niewielkiej odległości od karabinu znajduje się pionowa tarcza obracająca się z nieznaną stałą częstotliwością. Oblicz najmniejszą możliwą częstotliwość obrotu tarczy, jeśli po wykonaniu całej serii strzałów (120) znajduje się w niej 6 otworów równoodległych od środka. Pocisk porusza się po linii prostej, karabin nie zmienia swojego ustawienia. Odpowiedź: f = Tu uzupełnij/Tu uzupełnij Hz.