Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R16f4prP7xaEl1
Ćwiczenie 1
Zaznacz dwa główne cele chowu bydła. Możliwe odpowiedzi: 1. produkcja wołowiny, 2. wyrób skóry, 3. wytwarzanie mleka, 4. wykorzystywanie odchodów do nawożenia gruntów, 5. siła pociągowa
ROwjgGItkEuCP1
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne słowa lub wyrażenia. Czynnikami sprzyjającymi hodowli bydła są między innymi: występowanie dużej powierzchni formacji leśnych trawiastych lub dostęp do paszy pozyskiwanej między innymi z kukurydzy. W niektórych krajach, na przykład w Indiach USA dużą rolę odgrywają uwarunkowania kulturowe związane z czczeniem krowy jako świętej istoty. Wśród czynników ekonomicznych można wskazać chłonny rynek zbytu na mleko i wołowinę wieprzowinę. W klimacie gorącym barierami rozwoju pogłowia bydła są wysoka temperatura powietrza utrudniająca przechowywanie mięsa, a także choroba BSE śpiączka afrykańska przenoszona przez muchę tse-tse
RHq9HERTnTC152
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj podane regiony do odpowiednich dominujących kierunków chowu bydła. kierunek mleczny Możliwe odpowiedzi: 1. Wielkie Równiny, 2. płaskowyż Mato Grosso, 3. Holandia, 4. Gwatemala, 5. Francja, 6. Nizina Nadatlantycka kierunek mięsny Możliwe odpowiedzi: 1. Wielkie Równiny, 2. płaskowyż Mato Grosso, 3. Holandia, 4. Gwatemala, 5. Francja, 6. Nizina Nadatlantycka
Rbx3jLlEDLmAz1
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Ogniska śpiączki afrykańskiej są zwykle odnotowywane w krajach wysoko rozwiniętych, m.in. w Wielkiej Brytanii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Picie surowego mleka od krowy zarażonej chorobą szalonych krów może wywoła u ludzi chorobę Creutzfeldta-Jakoba.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pogłowie bydła na świecie wynosi około 1,5 mld sztuk.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Indiach dominuje kierunek mleczny i mięsny produkcji bydła.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1X1FrsXl8oqr2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
2
Ćwiczenie 6

W poniższych wykresach pokazano wartości obsady bydła w pewnych krajach. Uzupełnij tabelę, wybierając odpowiednie nazwy państw.

ep2019.contentplus.io:R1VswZwEMab6F
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
ep2019.contentplus.io:RS9ha6A9SLBPC
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 7
ep2019.contentplus.io:RTjycq4lnx7TS
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
ep2019.contentplus.io:RLIjalnj0BlUM
31
Ćwiczenie 8

Jednym z gatunków bydła jest jak domowy. Korzystając z różnych źródeł informacji geograficznej, sporządź krótką notatkę na temat tego zwierzęcia. Uwzględnij m.in. jego pochodzenie, występowanie i kierunki wykorzystania jego chowu.

ep2019.contentplus.io:REC9k6Jv5kqlF
(Uzupełnij).