Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12J6tXUckyro
Ćwiczenie 1
Oddziaływaniom grawitacyjnym: Możliwe odpowiedzi: 1. nie podlegają cząstki naładowane, 2. nie podlegają nukleony w jądrze, 3. podlegają wszystkie ciała obdarzone masą
Rs3oeS5emeyyf
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie wskazując właściwe słowa w nawiasach. Oddziaływania (silne / elektromagnetyczne) są odpowiedzialne za (rozpady beta / utrzymywanie nukleonów w jądrze atomowym).
RpoPWhOxKXM7k
Ćwiczenie 3
Siły międzycząsteczkowe są przejawem oddziaływań: Możliwe odpowiedzi: 1. grawitacyjnych, 2. elektromagnetycznych, 3. silnych, 4. słabych
RKB9F2QiHZCcw
Ćwiczenie 4
Uszereguj oddziaływania: elektromagnetyczne, słabe i silne zgodnie z malejącym zasięgiem. Elementy do uszeregowania: 1. słabe, 2. elektromagnetyczne, 3. silne
R17Hcn2KkKu83
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
RZHkQG5XMyhXa
Ćwiczenie 6
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
RMWz7684SkdxC
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 8

Energia spoczynkowa bozonu Z0 jest równa około 91,2 GeV. Jaką częstotliwość miałby foton o takiej energii? Wyszukaj w dowolnych źródłach, do jakiego zakresu fal elektromagnetycznych należy promieniowanie o tej częstotliwości? Ładunek elementarny e = 1,6 · 10Indeks górny -19 C, stała Plancka h = 6,62 · 10Indeks górny -34 J · s.

R1bu8nFGZb5YG
ν = 2,2⋅10Tu uzupełnij Hz.