Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RR247o0sxFKNF
Ćwiczenie 1
Jaki obiekt znajduje się w centrum Układu Słonecznego: Możliwe odpowiedzi: 1. Gorący Jowisz, 2. Ziemia, 3. Słońce, 4. Obłok Oorta
RKxAhUUeJaUbu
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie wybierając poprawną odpowiedź: Układ Słoneczny składa się z 8/9 planet, które dzielimy na dwie grupy. Planety leżące bliżej Słońca to planety skaliste/gazowe, a planety zewnętrzne, leżące za pasem planetoid, to planety skaliste/gazowe.
R10zoWVPr8nGe
Ćwiczenie 3
Uporządkuj obiekty Układu Słonecznego od najdalszego do najbliższego Słońcu: Elementy do uszeregowania: 1. Wenus, 2. Merkury, 3. Jowisz, 4. Mars, 5. Saturn, 6. Ziemia, 7. Pluton, 8. Makemake, 9. Eris, 10. Uran, 11. Haumea, 12. Ceres, 13. Neptun
ROMVJTpsDMAlY
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
R953Mraq2cZ92
Ćwiczenie 5
Czy istnieją twarde, niepodważalne dowody obserwacyjne, potwierdzające istnienie Obłoku Oorta? Odpowiedź: TAK/NIE
RW6Yh0C0CZ1Ke
Ćwiczenie 6
Z jakimi ciałami Układu Słonecznego sąsiaduje Jowisz? Możliwe odpowiedzi: 1. Saturn i planetoidy, 2. Słońce, 3. Ziemia, 4. Merkury
RJUm7U3xq7J2c
Ćwiczenie 7
Jaka jest średnia odległość pomiędzy orbitami dwóch największych planet Układu Słonecznego? Odpowiedź podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Odpowiedź: Tu uzupełnij AU
Ćwiczenie 8
R1YHRmWznBMDp
Jaka jest minimalna, a jaka jest maksymalna odległość orbit dwóch najbliższych Słońcu planet karłowatych (zakładając najbardziej optymalne ustawienie orbit)? Odpowiedź podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Odpowiedź: najmniejsza: Tu uzupełnij AU największa: Tu uzupełnij AU
R15nd86mjKbfB
Ćwiczenie 9
Sygnał z sond kosmicznych przesyłany jest z prędkością światła c = 300000 km/s. Ile czasu upłynie pomiędzy wysłaniem zdjęcia z sondy znajdującej się obok Jowisza, a odebraniem tego zdjęcia przez astronomów na Ziemi? Przyjmij, że obie planety znajdują się po tej samej stronie Słońca w jednej linii, a ich orbity przybliż kołami. Wynik podaj w minutach. Odpowiedź: t = Tu uzupełnij min.
R1VGGCpUDQ31T
Ćwiczenie 10
Czy sygnał wysłany 1 stycznia z końca Układu Słonecznego dotarłby do astronomów jeszcze w tym samym roku? Oszacuj czas przesłania danych, wynik podaj w dniach. Odpowiedź: 1. 759, 2. 597, 3. 579, 4. 322, 5. 975, 6. 957, 7. 795 dni