Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
21
Ćwiczenie 1
RkmY2nsd8wCZy
Wyjaśnij pojęcie „organizacja pozarządowa”. Podaj przykład wybranej organizacji poznanej na zajęciach. (Uzupełnij).
RLxNBEHH6TB2N2
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Rozstrzygnij, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Twórcą Czerwonego Krzyża był pochodzący ze Szwajcarii finansista Pierre Dunant.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W 1919 roku Czerwony Krzyż wraz z Czerwonym Półksiężycem stworzył Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W 1949 roku z inicjatywy Czerwonego Krzyża doszło do podpisania czterech Konwencji Genewskich dotyczących zapewnienia ochrony i opieki ofiarom wojny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Za swoją działalność Międzynarodowy Czerwony Krzyż był nagrodzony cztery razy Pokojową Nagrodą Nobla.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z grafiką i wykonaj ćwiczenie.

R1apB8a3m7cIK
Źródło: domena publiczna.
RYzCES00rAIbq
Podaj polską nazwę organizacji, której logo znajduje się powyżej. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
(…)

19 marca minęło 30 lat od zorganizowania przez (…) pierwszej Pilnej Akcji – inicjatywy polegającej na wysyłaniu przez indywidualne osoby listów apelujących do władz różnych krajów. Dzięki międzynarodowej sieci osób, które piszą i wysyłają apele, udaje się pomóc konkretnym osobom, których fundamentalne prawa są łamane. W co trzecim przypadku listy, maile i faxy nadsyłane z całego świata wywierają presję na władze, ratując ludzkie życie.

1 Źródło: (…), dostępny w internecie: gazeta.us.edu.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
RZmjXwmwLfC5J
Wyjaśnij, jaka organizacja międzynarodowa organizuje Pilne Akcje i na czym one polegają. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Adrian Kubicki Wspólny front przeciwko handlowi ludźmi

Dzielą się doświadczeniem

Zarówno La Strada, jak i inne organizacje pozarządowe cyklicznie organizują szkolenia dla pracowników służb. Funkcjonariusze uczą się, na co zwracać uwagę przy wykrywaniu przestępstw, jak identyfikować ofiarę i jakie mieć do niej podejście. Wiedza trzeciego sektora w tym zakresie jest bardzo praktyczna, bo pochodzi z doświadczenia.

Organizując kampanię czy lobbując o zmianę prawa, zawsze mamy przed oczami prawdziwe ludzkie historie – mówi Stana Buchowska.

Organizowane przez La Stradę szkolenia dla policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej cieszą się dużą popularnością. Stawia na nie samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wcześniej powierzyło tej organizacji zbudowanie Krajowego Centrum Interwencyjno‑Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

2 Źródło: Adrian Kubicki, Wspólny front przeciwko handlowi ludźmi, 26.10.2010 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
R1Nce8Gab1QZl
Wskaż, w jaki sposób La Strada współpracuje z władzami, w celu realizacji swoich celów statutowych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z grafiką i wykonaj ćwiczenie.

R1RSkCzABThUo
Plakat o tytule „Kogo bronimy w tym roku” powstały z inicjatywy Maratonu Pisania Listów 2016 organizowanego przez Amnesty International.
Źródło: Coigdzie.pl Sp. z o.o., 12.08.2016 r., tylko do użytku edukacyjnego, dostępny w internecie: cojestgrane24.wyborcza.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
RXxhm3oiTEg7v
Wyjaśnij, na czym polega Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty International. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Human Rights Watch: Autorytaryzm ma się dobrze

Władze krajów Zachodu coraz mniej czasu poświęcają na walkę o prawa człowieka. Równocześnie, na całym świecie społeczeństwa coraz odważniej sprzeciwiają się zapędom autorytarnym swoich władz. Takie wnioski wynikają z dorocznego raportu Human Rights Watch.

W liczącym niemal 700 stron dokumencie jego autorzy przedstawiają sytuację praw człowieka w ponad stu krajach na świecie. HRW twierdzi, że o ile nie zmienia się liczba krajów, których władze są autokratami albo wykazują takie tendencje, to na świecie rośnie sprzeciw wobec łamania praw człowieka.

– Nie ma wątpliwości, że autorytaryzm ma się dobrze, czego najnowszym przykładem jest prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Dołączył on do grona ludzi takich jak Recep Tayyip Erdogan, Abd al‑Fattah as‑Sisi, Rodrigo Duterte, Viktor Orban, Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump. Ale to, co było w zeszłym roku imponujące, to opór społeczny. Jego większa część doszła do skutku na forum ONZ, mimo że wielcy zachodni gracze byli na tym forum prawie nieobecni – wskazuje szef organizacji Kenneth Roth. Autorzy raportu zwracają uwagę, że wielu polityków Zachodu jest tak zajętych wewnętrznymi sporami, że nie zajmują się już obroną praw człowieka. Jako przykłady podają amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i jego spory z demokratami oraz niemiecką kanclerz Angelę Merkel, która musi zmierzyć się z rosnącą popularnością antyimigranckiej partii AfD.Przypomnij sobie czym jest autorytaryzm Odpowiedź: Zagrożenie ze strony autorytaryzmu dla praw człowieka jest realne i groźne, bowiem w tym systemie politycznym, władza jest poza kontrolą społeczną i może doprowadzić w kraju do łamania praw człowieka. W autorytaryzmie często ogranicza się działalność społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka.

3 Źródło: Human Rights Watch: Autorytaryzm ma się dobrze, 18.01.2019 r., dostępny w internecie: tvp.info [dostęp 4.08.2020 r.].
RkBXcAE6cV0dN
Wyjaśnij, dlaczego autorytaryzm zagraża prawom człowieka. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Prawa człowieka i organizacje pozarządowe

W Polsce obserwujemy zmniejszającą się przestrzeń do działania społeczeństwa obywatelskiego – to komentarz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do raportu Agencji Praw Podstawowych na temat organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Został on zaprezentowany i omówiony podczas debaty zorganizowanej w środę 14 marca 2018 r. w Przedstawicielstwie KE w Polsce.

Raport koncentruje się na czterech obszarach: otoczenie regulacyjne, dostęp do finansowania i zasobów, prawo do udziału w życiu publicznym oraz bezpieczna przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. (…)

W zakresie finansowania społeczeństwa obywatelskiego, raport FRA zwraca uwagę na wyzwania związane z kurczącymi się budżetami w niektórych państwach członkowskich, czy obcinaniem środków na finansowanie niektórych działalności i niektórych organizacji, lub też przesuwaniem środków na inne cele – zwracała uwagę Eva Sobotka. – Wskazujemy, że środki powinny być dostępne na cały zakres funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w długim terminie. Tymczasem w niektórych państwach członkowskich są ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału, które wynikają m.in. ze zbiurokratyzowanych, skomplikowanych i nie zawsze transparentnych procedur.

Wśród wyzwań związanych z zapewnieniem prawa obywateli do udziału w sprawach publicznych, przedstawicielka FRA wymieniła: ograniczony dostęp do informacji nt. wprowadzanych inicjatyw prawnych, brak odpowiednich regulacji zapewnianiających realizację prawa do udziału, brak politycznej woli czy zrozumienia, że konsultacje społeczne przyczyniają się do lepszego kształtowania polityki oraz brak umiejętności angażowania społeczeństwa obywatelskiego w stanowienie prawa i polityki przez służby publiczne.

Eva Sobotka zwróciła także uwagę na konieczność zapewnienia bezpiecznej przestrzeni do działania społeczeństwa obywatelskiego, którego przedstawiciele nierzadko stają się obiektem fizycznych i słownych ataków, nękania czy zastraszania. – Należy podnosić świadomość na temat kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego, a służby publiczne i decydenci powinni wspierać te działania. Przedstawicielka FRA zwracała też uwagę na rażący brak danych dotyczących ataków na aktywistów i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

4 Źródło: Prawa człowieka i organizacje pozarządowe, 15.03.2018 r., dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 2.08.2020 r.].
RsuMINYTHHU1Z
1. Wskaż, jakie wnioski płyną z raportu o stanie organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka w Polsce. (Uzupełnij) 2. Wyjaśnij, czym jest bezpieczna przestrzeń dla działania społeczeństwa obywatelskiego, którego formą jest działanie na rzecz praw człowieka. (Uzupełnij).