Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RV2sR15dg3QHV1
Ćwiczenie 1
Niech A oznacza zbiór rozwiązań nierówności x-2+2x-14. Rozwiąż nierówność i wskaż zbiór A. Możliwe odpowiedzi: 1. A=-, -13213, , 2. A=-, 13-213, , 3. A jest zbiorem liczb rzeczywistych, 4. A jest zbiorem pustym
R15ZS5uFMV1SP1
Ćwiczenie 2
Dostępne opcje do wyboru: -8, -7, -2, -5, -1. Polecenie: Rozwiąż nierówność x+3+x+53 i przeciągnij w odpowiednie miejsce największą liczbę całkowitą ujemną, która spełnia tę nierówność. x= luka do uzupełnienia
RkKODgMUfS3Kd2
Ćwiczenie 3
Dana jest nierówność x+4+x+17, której zbiorem rozwiązań jest przedział -, x1x2, . Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Suma x1+x2 jest liczbą ujemną., 2. Suma x1+x2 należy do przedziału -6, 0., 3. x1x2 są liczbami ujemnymi., 4. Przedział 1, 6 zawiera się w zbiorze rozwiązań nierówności., 5. Największym ujemnym rozwiązaniem nierówności jest liczba -5.
R1bdZYDhwQYdD2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RWkqxzM0NlHnk
Ćwiczenie 5
Przenieś do obszaru "Przedziały zawierające zbiór rozwiązań nierówności" wszystkie przedziały, które zawierają zbiór rozwiązań nierówności 3-x-2x+5>1. A resztę przenieś do obszaru "Pozostałe przedziały". Przedziały zawierające zbiór rozwiązań nierówności Możliwe odpowiedzi: 1. -8, 07, 10, 2. -8, -27, 8, 3. -6, -1, 4. -7, -1, 5. -3, -1, 6. -9, -1, 7. -7, -1 Pozostałe przedziały Możliwe odpowiedzi: 1. -8, 07, 10, 2. -8, -27, 8, 3. -6, -1, 4. -7, -1, 5. -3, -1, 6. -9, -1, 7. -7, -1
R1JWfHC5rGq8C2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary nierówności i zbiory rozwiązań, które je spełniają. 4-x-4+2x>1 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -311,  , 2. -7, -13, 3. -8, 2, 4. -143, 2 x+8-6+2x>0 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -311,  , 2. -7, -13, 3. -8, 2, 4. -143, 2 1-2x-x+8>2 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -311,  , 2. -7, -13, 3. -8, 2, 4. -143, 2 4-2x-3x-1>-5 Możliwe odpowiedzi: 1. -, -311,  , 2. -7, -13, 3. -8, 2, 4. -143, 2
RyTiqtNMuECYS3
Ćwiczenie 7
Dostępne opcje do wyboru: 3, 1, -1, 2, 0. Polecenie: Dla jakiej wartości parametru p nierówność x-4-x-1>p nie ma rozwiązań? Przeciągnij w wyznaczone miejsce poprawną wartość. p= luka do uzupełnienia
3
Ćwiczenie 8

Rozwiąż nierówność x+1+5x-1>5.