Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RmWQKnGbYzoFJ
Ćwiczenie 1
Dostępne opcje do wyboru: -, 14, +, 4, /, 12. Polecenie: Uzupełnij wzór na moment bezwładności rury o masie m, promieniu zewnętrznym równym R2 i pro. Ix= luka do uzupełnienia m(R12 luka do uzupełnienia R22)
R17viWcG9yYMI
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 3
R1Rf9AzNLOXMu
Rura ma masę m = 1 kg, promień zewnętrzny R = 64 mm i ścianki grubości ΔR = 2 mm. Jaki jest jej moment bezwładności? Tu uzupełnij kgm2
Ćwiczenie 4
R1Vr7SPAyYVH9
Promień zewnętrzny rury o masie m jest dwa razy większy niż jej promień wewnętrzny R0. Jaki jest moment bezwładności tej rury? Zapisz wynik jako ułamek zwykły (w formacie x/y). Odpowiedź:Tu uzupełnijmR02
Ćwiczenie 5
R19NSCLFTI9RW
Z żelaza i miedzi wykonano dwie rury o tych samych rozmiarach (promieniu wewnętrznym, promieniu zewnętrznym i długości). Która z nich ma większy moment bezwładności: Możliwe odpowiedzi: 1. obie mają taki sam moment bezwładności, skoro mają te same wymiary, 2. rura z żelaza, 3. rura z miedzi, 4. nie można tego ustalić bez znajomości wartości wymiarów
Ćwiczenie 6
R1abNDzJNghxn
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
R17s8emkUT7m0
Obliczając moment bezwładności cienkich rur, przyjmujemy, że we wzorze Ix=12m(R12+R22)promień zewnętrzny R2 równa się promieniowi wewnętrznemu R1. Przyjmijmy, że mamy rurę o R2 = 64 mm, R1 = 62 mm, czyli grubości ΔR = 2 mm. Oblicz jej masę na dwa sposoby - dokładnie, jako różnicę masy dwóch walców, i w przybliżeniu, jako cienką obręcz. Podaj, jaki jest stosunek tych mas, z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Odpowiedź: Tu uzupełnij
Ćwiczenie 8
Rxa73wrBcZmdH
Oceń, jak duży błąd popełnimy, jeśli obliczając moment bezwładności rury o promieniu zewnętrznym R i grubości ΔR, potraktujemy ją jako cienkościenną obręcz? Wykonaj obliczenia dla rury o parametrach: R = 64 mm i ΔR = 2 mm: Możliwe odpowiedzi: 1. rzędu 1%, 2. rzędu 3%, 3. rzędu 20%, 4. to zależy od pozostałych parametrów rury