Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
R1YZgnhLpHSO9
Łączenie par. Wiązka światła przechodzi z powietrza do szkła. Jak zmieni się prędkość i częstotliwość fali tego światła? Czy możliwe jest w tej sytuacji zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia? Wybierz poprawne odpowiedzi.. prędkość. Możliwe odpowiedzi: wzrośnie, zmaleje, pozostanie bez zmian. częstotliwość. Możliwe odpowiedzi: wzrośnie, zmaleje, pozostanie bez zmian.
Rd1WyXDrVta3w
Czy możliwe jest w tej sytuacji zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia? tak / nie
RrM6TdzOGgH44
Ćwiczenie 2
Wybierz poprawne sformułowania. Jeśli światło pada na powierzchnię graniczną od strony ośrodka o większym / mniejszym współczynniku załamania, a kąt padania / odbicia jest mniejszy / większy od kąta granicznego – czyli maksymalnego / minimalnego kąta, dla którego zachodzi zjawisko odbicia/załamania – mówimy wówczas o całkowitym wewnętrznym odbiciu światła.
RysrkzLJeaUj7
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
Rbcw1wc9Zo1L0
Światło przechodząc z pewnej substancji o współczynniku załamania 1,63 do powietrza, ulega zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia. Oblicz kąt graniczny dla tej sytuacji. Wynik podaj w stopniach, w zaokrągleniu do cyfry jedności. Odpowiedź: Tu uzupełnij°
Ćwiczenie 5
R1eoTB0sc6hBu
RA0dZRssnyDk5
Pasją Filipa jest nurkowanie. Ostatnio, poznając głębiny jednego z polskich jezior, skierował na powierzchnię wody światło z latarki tak, jak przedstawiono to na rysunku. Światło uległo zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia. Pod jakim kątem Filip skierował wiązkę światła, jeśli wiadomo, że bezwzględny współczynnik załamania światła dla wody w jeziorze wynosi 1,33, zaś dla powietrza 1? Wynik podaj w stopniach, z dokładnością do dwóch miejsc znaczących. Odpowiedź: Tu uzupełnij°
Ćwiczenie 6
R1Q6UVtUtqdTV
Promień świetlny pada prostopadle na przednią ścianę pryzmatu o kącie łamiącym 60° i współczynniku załamania światła n równym 1,5. Wyznacz kąt odchylenia promienia wychodzącego z pryzmatu względem pierwotnego kierunku.
Ćwiczenie 7
RyG9Mm3UC4Atf
Na dnie płaskiego naczynia wypełnionego całkowicie wodą umieszczono punktowe źródło światła. Na powierzchni wody zaś okrągły, płaski krążek, którego środek znajduje się dokładnie nad źródłem światła. Wyznacz promień tego krążka, jeśli wiadomo, że żaden promień emitowany przez źródło nie przejdzie przez powierzchnię wody. Wiadomo, że wysokość naczynia wynosi 15 cm, zaś bezwzględny współczynnik załamania światła dla wody 1,33. Wynik podaj w centymetrach w zaokrągleniu do dwóch miejsc znaczących. Odpowiedź: Tu uzupełnij cm.
Ćwiczenie 8
RMQCCoXKrctKd
Na drodze wiązki równoległych promieni świetlnych postawiono półkulę o promieniu 3 cm wykonaną ze szkła o współczynniku załamania 1,5. Za nią, w odległości 10 cm od środka jej krzywizny, znajduje się biała ściana. Oblicz promień plamy, która zostanie utworzona przez światło na tej ścianie. Wynik podaj w centymetrach, w zaokrągleniu do dwóch miejsc znaczących. Odpowiedź: Tu uzupełnij cm.