Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RG9y5Ze51y2s1
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytanie. Klimat górski należy do klimatów: Możliwe odpowiedzi: 1. strefowych, 2. astrefowych
RMRMpMAAjRxZb
Ćwiczenie 2
Wybierz trzy cechy, które są charakterystyczne dla klimatu górskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Niskie średnie sumy opadów atmosferycznych w ciągu roku., 2. Duża porywistość wiatrów., 3. Spadek temperatury powietrza wraz z wysokością., 4. Duże dobowe amplitudy temperatury powietrza., 5. Zmniejszanie się wartości ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości., 6. Zwiększanie się wartości ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości.
R1WIvqWNIflcL1
Ćwiczenie 3
Krótko scharakteryzuj piętro alpejskie, piętro niwalne i piętro górskie.
Źródło: grafika – Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, , [online], dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/mount-blanc-g%25f3ry-chmury-niebo-2584916/.
RxsmtAAJjoz3M
Ćwiczenie 4
Ułóż piętra roślinne we właściwej kolejności, zaczynając od piętra występującego najwyżej. Elementy do uszeregowania: 1. Piętro niwalne, 2. Piętro pogórza, 3. Piętro alpejskie, 4. Piętro górskie, 5. Piętro subniwalne
RVNscHWljXZ0k
Ćwiczenie 5
Wybierz zdanie opisujące zależność między temperaturą powietrza a szatą roślinną. Możliwe odpowiedzi: 1. Im wyższa temperatura, tym szata roślinna jest bardziej uboga., 2. Im niższa temperatura, tym szata roślinna jest bogatsza., 3. Im niższa temperatura, tym uboższa szata roślinna.
R19ytuboWwS4N
Ćwiczenie 6
Określ, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Górna granica lasu w górach na świecie obniża się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. Na stokach nasłonecznionych granice pięter roślinnych znajdują się znacznie niżej, niż na stokach otrzymujących mniejszą ilość promieniowania. Najważniejszą przyczyną piętrowości jest spadek temperatury wraz z wysokością.
R1CmFTqdgqHxN
Ćwiczenie 7
Uzupełnij zdania. Możliwe wyrażenia do uzupełnienia: 1. Najniższe, 2. Najwyższe, 3. wiecznie zielone lasy równikowe, 4. górskim, 5. turnie, 6. subniwalnym, 7. lodowce, 8. lasy liściaste i mieszane, 9. alpejskim, 10. lasy iglaste. W górach strefy umiarkowanej ciepłej najniższe piętro tworzą (Tu uzupełnij). (Tu uzupełnij) gór strefy podzwrotnikowej morskiej, monsunowej tworzy wilgotny las monsunowy. W piętrze (Tu uzupełnij) rosną głównie trawy i roślinność krzewinkowa. W Himalajach, u podnóża gór występują (Tu uzupełnij). Na wysokości powyżej 6000 m n.p.m. miejsce roślinności zajmują (Tu uzupełnij).
RwJHtLu69Uvbp1
Ćwiczenie 8
Ułóż podane nazwy w kolejności od tych, które odnoszą się do elementów znajdujących się od najniższych pięter do najwyższych. Możliwe odpowiedzi: 1. Tundra, 2. Wieczny śnieg, 3. Wilgotny las równikowy, 4. Las iglasty, 5. Las podzwrotnikowy.
R1QsK5afr9azi1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R10t5cyeUWbvz1
Ćwiczenie 9
Na podstawie przedstawionych poniżej danych klimatycznych z trzech stacji położonych na różnych wysokościach nad poziomem morza rozpoznaj, jakiego pasma górskiego one dotyczą – Gór Skandynawskich, Alp czy Himalajów? Dane z trzech stacji klimatycznych położonych na różnych wysokościach nad poziomem morza. Stacja A znajduje się na wysokości 1130 metrów nad poziomem morza. Średnia temperatura w styczniu: minus 12 stopni Celsjusza. Średnia temperatura w lipcu: 7,1 stopnia Celsjusza. Średnia roczna temperatura: minus 3,9 stopni Celsjusza. Opady -1000 milimetrów. Stacja B znajduje się na wysokości 470 m n.p.m. Średnia temperatura w styczniu: minus 12,7 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura w lipcu: 12,8 stopnia Celsjusza. Średnia roczna temperatura: minus 1,5 stopni Celsjusza. Opady w milimetrach: 456. Stacja C znajduje się na wysokości 388 m n.p.m. Średnia temperatura w styczniu: minus 10,5 stopnia Celsjusza. Średnia temperatura w lipcu: 12,3 stopnia Celsjusza. Średnia roczna temperatura: minus 0,9 stopni Celsjusza. Opady w milimetrach: 322. Dane klimatyczne dotyczą (Tu uzupełnij).
RUieHFBbzpb591
11
Ćwiczenie 10

Wybierasz się na wycieczkę w Himalaje. Napisz o czym powinieneś pamiętać i jaki sprzęt zabrać, aby móc podjąć się próby zdobycia jednego ze szczytów. Jakich warunków możesz się spodziewać na wysokości ponad 5000 m n.p.m.?

RtuDQAIj2Pxa21
(Uzupełnij).