Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R7mDQ1ZjGuLPd
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Współczynnik rozszerzalności objętościowej gazów jest znacznie (większy / mniejszy) niż cieczy i ciał stałych, co oznacza, że przyrost objętości jest dla gazu (mniejszy / większy) niż dla cieczy lub ciała stałego przy takim samym zwiększeniu temperatury.
RCZBl3lpctDbS
Ćwiczenie 2
Wybierz prawdziwe stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. Współczynniki rozszerzalności objętościowej gazów rzeczywistych znacznie różnią się od siebie., 2. Współczynniki rozszerzalności objętościowej wszystkich gazów rzeczywistych mają jednakową wartość równą 0,00366 K-1., 3. Współczynniki rozszerzalności objętościowej gazów rzeczywistych mają wartość zbliżoną do wartości 0,00366 K-1.
Ćwiczenie 3

Balonik napompowany zimą na ulicy, pękł po wniesieniu do ciepłego mieszkania, chociaż nie został przebity. Wyjaśnij, dlaczego tak się stało?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Zaproponuj sposób naprawy wgniecionej piłeczki pingpongowej. Masz do dyspozycji gorącą i zimną wodę.

R1UYjTNBXvopL
[źr.: unsplash.com]
uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Rowerzysta napompował opony w swoim rowerze, ale gdy zostawił rower na noc na mrozie, rano stwierdził, że opony są miękkie. Oceń, czy musi to świadczyć o nieszczelności opon.

R10OINKl2swnC
[źr.: pixabay.com]
uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Rękawiczka gumowa została przymocowana gumką do wylotu pustej butelki (zdjęcie). Gdy butelkę zaczęto ogrzewać gorącym strumieniem powietrza z suszarki do włosów, rękawiczka wypełniła się powietrzem. Rozstrzygnij, jaką butelkę najlepiej jest wybrać do tego pokazu, 1,5 litrową czy 0,5 litrową, by pokaz był najefektowniejszy.

R1XK1W3j4R7BX
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
R1cLtKwvKP89K
Powietrze w balonie zostało ogrzane od temperatury t1 = 10°C do temperatury t2 = 50°C przy stałym ciśnieniu. Ile razy zmniejszyła się gęstość powietrza? Współczynnik rozszerzalności objętościowej powietrza wynosi 0,0034 K-1. Wynik podaj z dokładnością do czterech cyfr znaczących. Odpowiedź: Gęstość powietrza zmalała Tu uzupełnij razy.
Ćwiczenie 8
RtrCgAZjYG1ws
Oblicz, jaka może być maksymalna masa lampionu, aby wzniósł się do góry. Pojemność lampionu wynosi 0,2 m3, średnia temperatura wewnątrz lampionu 95°C, temperatura zewnętrzna 20°C, współczynnik rozszerzalności cieplnej powietrza 0,0034 K-1, gęstość powietrza w temperaturze 0°C to 1,29 kg/m3. Odpowiedź: Masa lampionu musi być mniejsza niż Tu uzupełnij kg (Tu uzupełnij g).