Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RWbI54b67QX2W
Ćwiczenie 1
Wskaż wszystkie prawdziwe stwierdzenia spośród poniższych: Możliwe odpowiedzi: 1. Energia wewnętrzna ciała zwiększa się, gdy ciało oddaje ciepło do otoczenia., 2. Energia wewnętrzna ciała zmniejsza się, gdy ciało oddaje ciepło do otoczenia., 3. Podczas krzepnięcia wody jej energia wewnętrzna zwiększa się., 4. Podczas krzepnięcia wody jej energia wewnętrzna zmniejsza się., 5. Podczas wrzenia wody jej energia wewnętrzna zwiększa się., 6. Podczas wrzenia wody jej energia wewnętrzna zmniejsza się.
Ćwiczenie 2

Praca wykonana podczas sprężania gazu wynosi W = 1100 J, jednocześnie gaz oddał do otoczenia ciepło Q o wartości bezwzględnej 900 J. Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu.

Ćwiczenie 3

Gaz pobrał z otoczenia ciepło równe 1800 J, a jego energia wewnętrzna zmieniła się przy tym o 1200 J. Oblicz pracę wykonaną przez siłę zewnętrzną. Odpowiedz, czy objętość gazu zmniejszyła się, czy zwiększyła?

Ćwiczenie 4

W wyniku sprężenia gazu przez siłę zewnętrzną energia wewnętrzna gazu zwiększyła się o 900 J. Przyjmując, że cząsteczki gazu  - oprócz zderzeń - nie oddziałują ze sobą i ich energia potencjalna jest równa zeru, oceń, jak zmieniła się temperatura gazu: zwiększyła się czy zmniejszyła? Odpowiedź uzasadnij.

Ćwiczenie 5

Woda gotowana w czajniku, na skutek roztargnienia właściciela, całkowicie się wygotowała -  używając języka naukowego: zamieniła się w parę. Odpowiedz, jak zmieniła się energia wewnętrzna wody podczas tego procesu: zwiększyła się czy zmniejszyła?

Ćwiczenie 6

Cząsteczki gazu w warunkach odpowiednio wysokiej temperatury i małego ciśnienia praktycznie nie oddziałują ze sobą, więc zmiany energii potencjalnej tych oddziaływań równe są zeru. Cząsteczki cieczy działają na siebie siłami przyciągającymi, więc podczas wrzenia (albo skraplania) następuje pewna zmiana energii potencjalnej.

Jak zmienia się energia kinetyczna cząsteczek, a jak energia potencjalna w procesie wrzenia?

Ćwiczenie 7

Praca wykonana przez siłę zewnętrzną podczas rozprężania gazu wynosi W = -850 J, przy czym w procesie tym gaz pobrał z otoczenia ciepło Q o wartości 850 J. Oblicz zmianę energii wewnętrznej oraz temperatury gazu.

Ćwiczenie 8

Praca wykonana przez siłę zewnętrzną podczas rozprężania m = 10.15 g pary wodnej wynosi W= -349,92 J. Podczas tego procesu temperatura spadła o ΔT =17,5 K. Ile ciepła oddała/pobrała para wodna do/z otoczenia? Ciepło właściwe pary wodnej wynosi cw = 1970 J/(kg K).