Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R4uYjDrckmesP
Ćwiczenie 1
Co to znaczy, że prąd elektryczny wykonuje pracę? Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe? Możliwe odpowiedzi: 1. Praca prądu elektrycznego, to suma prac wykonanych przez siły elektrostatyczne przy przemieszczaniu się ładunków wzdłuż obwodu elektrycznego., 2. Praca prądu, to zmiana elektrycznych energii potencjalnych ładunków poruszających się w obwodzie elektrycznym., 3. Praca prądu, to zamiana to energii elektrycznej na inne rodzaje energii., 4. Praca prądu elektrycznego, to energia zgromadzona w źródle prądu, która może się zamienić na inne rodzaje energii.
Ćwiczenie 2
Ris3tPQJtUeOG
Dwa jednakowe urządzenia włączono do obwodu prądu stałego najpierw równolegle, a za drugim razem - szeregowo. Za każdym razem źródło prądu dobierano tak, że w każdym z tych urządzeń wydzielała się moc 100 W. Jaka moc prądu elektrycznego wydzielała się w całym obwodzie: 1. za pierwszym razem: Tu uzupełnij W 2. za drugim razem: Tu uzupełnij W
Ćwiczenie 3
RuANEcDDBguFJ
Żarówkę o mocy 60 W podłączono do domowej instalacji elektrycznej o napięciu 230 V. Jaka jest wartość natężenia prądu przepływającego przez żarówkę? Wynik podaj z dokładnością do dziesiątych części ampera. W przypadku, gdy do obwodu prądu przemiennego połączone są tylko oporniki, możesz stosować prawa obowiązujące dla prądu stałego. Odpowiedź: Tu uzupełnij A
Ćwiczenie 4
REasSuoe6VQVU
Domowa instalacja elektryczna zabezpieczona jest bezpiecznikiem odłączającym zasilanie, gdy całkowite natężenie prądu przekroczy wartość 16 A. Pracująca w łazience pralka pobiera moc 1,2 kW a w kuchni zmywarka - 900 W. Czy mogę włączyć czajnik elektryczny o mocy 1,5 kW, by napić się herbaty, a czekając na zagotowanie wody, odkurzyć pokój, jeśli moc pobierana przez odkurzacz wynosi 1800 W? Czajnik - TAK / NIE
Odkurzacz - TAK / NIE
RBndTXWytIUPV
Ćwiczenie 5
Jak wyrazić jednostkę mocy prądu elektrycznego za pomocą jednostek podstawowych układu SI ?
Ćwiczenie 6
R1HiepAy1XkDd
Ładowarka telefoniczna ma moc 10 W. Ile godzin będzie ładowała baterię telefonu o pojemności 2 Ah? Pojemność baterii, to maksymalna wartość ładunku, jaki można w niej zgromadzić, podawana nie w kulombach a w amperogodzinach. Napięcie wyjściowe ładowarki wynosi 5V. Odpowiedź: Tu uzupełnij h
Ćwiczenie 7
ROh1NOHPAC3om
Dźwig budowlany podnosi ładunek w masie m = 1,5 t ze stałą prędkością v = 0,5 m/s. Jaka jest wartość natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez jego silnik, pracujący pod napięciem U = 400 V? Sprawność silnika, jest to wyrażony w procentach stosunek pracy mechanicznej wykonanej przez sinik do pracy prądu elektrycznego przepływającego przez silnik i dla tego modelu wynosi η = 75%. Do obliczeń przyjmij, że przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2. Odpowiedź: Tu uzupełnij A
Ćwiczenie 8
R1UQCcjvWYVZw
Elektrownia wodna zużywa Z = 100 m3/s wody, spływającej ze zbiornika położonego h = 100 m wyżej, niż turbina. Jaka jest moc tej elektrowni, jeśli połowa energii wody zamienia się na energię elektryczną? Do obliczeń przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s2. Odpowiedź: Tu uzupełnij MW