Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R11NYtjqWfQv71
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst wybierając słowa, tak aby powstał poprawny opis procesu generalizacji. Mapy wykonane w dużych skalach są bardziej szczegółowe /mniej szczegółowe niż te w skalach małych. Zmniejszając skalę, aby zachować czytelność mapy należy ilość szczegółów zmniejszyć/ zwiększyć,. Proces ten nazywamy {uszczegółowieniem/uogólnieniem.
RUhIDbPP6FDuC1
Ćwiczenie 2
1
Ćwiczenie 3

Poniżej zamieszczono trzy mapy. Skala map przedstawiona jest za pomocą podziałki liniowej. Wskaż dla każdej mapy, jakie wartości powinny być wpisane w miejscu oznaczeń literowych A, B i C.

1
R1QmEszxbQxyf
Łączenie par. . A. Możliwe odpowiedzi: 1 km, 300 m, 500 m. B. Możliwe odpowiedzi: 1 km, 300 m, 500 m. C. Możliwe odpowiedzi: 1 km, 300 m, 500 m
R1blnjEByXILy2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Poniżej zamieszczono fragmenty mapy podstawowej oraz dwóch map poddanych generalizacji. Uzupełnij tabelę, zaznaczając, której mapy dotyczy każde ze stwierdzeń.

R5fpgM4RTeQX4
Łączenie par. . Mapa, na której dokonano generalizacji jakościowej sieci osadniczej.. Możliwe odpowiedzi: 1, 2, 3. Mapa, na której dokonano generalizacji ilościowej sieci osadniczej.. Możliwe odpowiedzi: 1, 2, 3. Mapa zawierająca największą ilość informacji.. Możliwe odpowiedzi: 1, 2, 3
21
Ćwiczenie 6

Rozpoznaj i podpisz rodzaje generalizacji ilościowej, nazwy wybierz spośród podanych.

R1LMTUomJK5pe1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Zapisz, które z podanych metod zaliczane są do generalizacji ilościowej, a które jakościowej.

R10vUhQtSnSgo
2
Ćwiczenie 7

Na mapach numerycznych (w formie cyfrowej) stosuje się tzw. warstwy. Wyjaśnij, w jaki sposób warstwy map cyfrowych mogą częściowo zastępować proces generalizacji.

RgdUz3cP7K2sW
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie poniższej mapy w skali 1:180 000, zaproponuj działania w celu jej generalizacji podczas zmniejszania skali do 1:260 000.

RjFah8duaKfrA