Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R46kHC9HbYZmd1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1CWiSQD7tfSB1
Ćwiczenie 2
Który z poniższych formatów jest plikiem grafiki wektorowej stosowany w programach to tworzenia map? Możliwe odpowiedzi: 1. .jpeg, 2. .geotiff, 3. .shp, 4. .img
RsMv9PJtptENn1
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R2z19HHgiNuE51
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Grafiki:
1. Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/, dostępne w internecie: https://epodreczniki.pl/a/wody-powierzchniowe-w-europie/DyRUUsdVP
2. Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/, dostępne w internecie: https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D1A0dRW01
3. Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępne w internecie: pixabay.com
4. Pixabay License,
https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępne w internecie: pixabay.com.
RE8K4X4VSK43X2
Ćwiczenie 5
Zaznacz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Istnieją darmowe programy komputerowe do tworzenia map GIS., 2. Aby stworzyć wizualizację danych w postaci mapy konieczne jest ukończenie profesjonalnego kursu i uzyskanie certyfikatu znajomości użytkowania programów GIS., 3. Wszystkie programy do tworzenia map wymagają znajomości języka angielskiego., 4. Do opracowania mapy w programie QGIS nie jest wymagane ukończenie studiów kartograficznych.
RuukSdDOl96Vv2
Ćwiczenie 6
Ogólnodostępny w internecie uporządkowany zbiór danych dotyczących m.in. demografii, gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska Polski w podziale na jednostki administracyjne to: Możliwe odpowiedzi: 1. Bank Danych Lokalnych, 2. Baza Danych Lokalnych, 3. Bank Danych i Liczb, 4. Baza Danych Lokatorskich
RWFSbpIVzpCFs3
Ćwiczenie 7
Ustaw w poprawnej kolejności etapy opracowywania kartogramu w programie QGIS. Elementy do uszeregowania: 1. Przygotowanie danych – wartości prezentowanego zjawiska oraz pobranie odpowiednich warstw z darmowej bazy w internecie, 2. Edycja kompozycji mapy, dodanie elementów mapy (skali, legendy, nazwy), 3. Wskazanie źródła danych i edycja przedziałów wartości, 4. Wstawienie podkładu – mapy wektorowej w formacie .shp, 5. Edycja tabeli atrybutów – wprowadzenia danych, które mają być zaprezentowane na mapie
R1dOBb2BSA64X3
Ćwiczenie 8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.