Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1MESeXx8cCWB
Ćwiczenie 1
Jakim wzorem wyraża się twierdzenie Steinera:
I0 – moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy, I – moment bezwładności względem osi równoległej do osi przechodzącej przez środek masy, r0 – odległość między tymi dwoma osiami, m – masa bryły. Możliwe odpowiedzi: 1. I=I0+mr0, 2. I=I0+mr02, 3. I=I02+mr02, 4. I=I02+m2r02
RuDyvKiubbDf4
Ćwiczenie 2
Zgodnie z twierdzeniem Steinera moment bezwładności ciała ma dwie składowe. Pierwsza to moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy, a druga to iloczyn mr2. Jak zmieni się wartość momentu bezwładności, jeśli odległość od osi obrotu zwiększy się dwukrotnie: Możliwe odpowiedzi: 1. pozostanie bez zmian, 2. składowa I0 pozostanie bez zmian, a druga składowa zwiększy się dwukrotnie, 3. składowa I0 pozostanie bez zmian, a druga składowa zwiększy się czterokrotnie, 4. wzrośnie czterokrotnie
Ćwiczenie 3
RDCNChYejYhh4
Przykładowy walec drogowy ma średnicę 150 cm i masę 10 ton. Jaki jest moment bezwładności takiego walca względem ulicy, po której się toczy? Odpowiedź: Tu uzupełnij kg · m2
Ćwiczenie 4

Moment bezwładności kuli o masie m i promieniu r wokół osi przechodzącej przez jej środek masy wynosi I0=25mr2. Przyjmijmy, że kula ma masę 500 kg i promień 1 m. Wykres poniżej prezentuje moment bezwładności tej kuli przy obracaniu jej wokół osi w odległości d od środka kuli, w coraz większych odległościach.

RSIaPhNq0hafD
Wykres zależności składowych momentu bezwładności obracającej się kuli od promienia osi obrotu
RjkGbUHntOBpY
Przyporządkuj elementom z lewej elementy z prawej: Moment bezwładności kuli, I0 Możliwe odpowiedzi: 1. linia niebieska, 2. linia pomarańczowa, 3. linia szara Czynnik mr2 Możliwe odpowiedzi: 1. linia niebieska, 2. linia pomarańczowa, 3. linia szara Moment bezwładności obliczony z twierdzenia Steinera, suma I0mr2 Możliwe odpowiedzi: 1. linia niebieska, 2. linia pomarańczowa, 3. linia szara
Ćwiczenie 5
R14azW6ksepkA
Dana jest kula o masie m = 500 kg i promieniu r = 1 m. Kula obraca się wokół osi odległej o d od jej środka masy. W jakiej odległości dx od osi obrotu obie składowe momentu bezwładności występujące w twierdzeniu Steinera będą sobie równe? Odpowiedź podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź: Tu uzupełnij m
Ćwiczenie 6
RvbVwid93CaY5
Oceń, która z planet Układu Słonecznego ma największy moment bezwładności w ruchu obrotowym wokół Słońca. Niezbędne dane znajdź w tablicach fizycznych.
Ćwiczenie 7
Rp4UU56sBRiqt
Zgodnie z twierdzeniem Steinera moment bezwładności ciała ma dwie składowe. Pierwsza to moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy, a druga to iloczyn mr2. Dla której planety stosunek mr2I0ma najmniejszą wartość? Niezbędne dane znajdź w tablicach fizycznych.
Ćwiczenie 8
RjZfwPAT5ETfo
Kula i walec mają promień R i masę m. Oba ciała obracają się dookoła osi będącej w odległości d0 od ich środka masy, będącej odległością równą dwóm promieniom. Walec zorientowany jest tak, że jego oś symetrii jest równoległa do osi obrotu. Jaki będzie stosunek momentu bezwładności kuli do momentu bezwładności walca? Odpowiedź zapisz w postaci ułamka prostego. Odpowiedź: Tu uzupełnij/Tu uzupełnij