Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12Xlhf3KLCF2
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj przykłady ruchu do odpowiednich rodzajów ruchu. ruch jednostajny prostoliniowy Możliwe odpowiedzi: 1. ruch pociągu jadącego ze stałą prędkością po linii prostej, 2. ruch wyrzuconej pionowo do góry piłki podczas wznoszenia się, 3. ruch kamienia upuszczonego z balkonu, 4. ruch punktu na końcu wskazówki Zegara Milenijnego na Pałacu Kultury i Nauki ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy Możliwe odpowiedzi: 1. ruch pociągu jadącego ze stałą prędkością po linii prostej, 2. ruch wyrzuconej pionowo do góry piłki podczas wznoszenia się, 3. ruch kamienia upuszczonego z balkonu, 4. ruch punktu na końcu wskazówki Zegara Milenijnego na Pałacu Kultury i Nauki ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy Możliwe odpowiedzi: 1. ruch pociągu jadącego ze stałą prędkością po linii prostej, 2. ruch wyrzuconej pionowo do góry piłki podczas wznoszenia się, 3. ruch kamienia upuszczonego z balkonu, 4. ruch punktu na końcu wskazówki Zegara Milenijnego na Pałacu Kultury i Nauki ruch jednostajny po okręgu Możliwe odpowiedzi: 1. ruch pociągu jadącego ze stałą prędkością po linii prostej, 2. ruch wyrzuconej pionowo do góry piłki podczas wznoszenia się, 3. ruch kamienia upuszczonego z balkonu, 4. ruch punktu na końcu wskazówki Zegara Milenijnego na Pałacu Kultury i Nauki
R1Nn6akfcnlB3
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie wskazując właściwe słowo. W ruchu jednostajnym po okręgu droga prędkość wartość prędkości jest stała.
RGYcfoDZfOlYh
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Które z podanych sformułowań są prawdziwe, a które fałszywe? Oznacz odpowiednio w rubrykach PRAWDA lub FAŁSZ.. W ruchu jednostajnie zmiennym prostoliniowym wektor przyspieszenia jest stały.. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. W ruchu jednostajnym po okręgu wektor przyspieszenia jest stały.. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
R1S77yQ1jwmAL
Ćwiczenie 4
A Na wykresie oś pionowa v [m/s] i oś pozioma t [s] jest niebieska linia począwszy od osi pionowej v [m/s] skierowana jest łukiem ku górze #B Na wykresie oś pionowa v [m/s] i oś pozioma t [s] jest niebieska linia począwszy od osi pionowej v [m/s] skierowana jest w linii prostej ku górze C Na wykresie oś pionowa v [m/s] i oś pozioma t [s] jest niebieska linia począwszy od osi pionowej v [m/s] skierowana jest w linii prostej do dołu D Na wykresie oś pionowa v [m/s] i oś pozioma t [s] jest niebieska linia począwszy od osi pionowej v [m/s] skierowana jest w linii prostej od lewej strony do prawej
RrXG4Yn97bpHh
Ćwiczenie 5
Piłka poruszała się pionowo do dołu ruchem jednostajnie przyspieszonym. alt=Na rysunku, piłka jest w kolorze czerwonym i porusza się góra dół po osi v (oś pionowa). Na wykresie 1. na górze pokazane jest położenie-czasu, położenie (oś pionowa x [cm] i czas (oś pozioma) t[s] i zaznaczona niebieską linią, która przechodzi w łuk i powraca do linii na końcu wykresu. Na wykresie 2. na dole jest prędkość-czasu, zaznaczone czerwoną linią, prędkość (oś pionowa v [m/s], czas (oś pozioma t[s]. Linia od wartości t=0,5 (oś pozioma) wzrasta i przy wartości v=4 (oś pionowa) maleje po ukosie w dół a po osiągnięciu wartości v=-4, wzrasta nie przecinając osi x (oś pozioma).
R120VMkokv1oA
Ćwiczenie 6
Przeanalizuj stwierdzenia dotyczące drogi i prędkości. Przyporządkuj je do każdego z ruchów: Ruch jednostajny po okręgu Możliwe odpowiedzi: 1. Droga może być wprost proporcjonalna do kwadratu czasu jej przebycia., 2. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 3. Wartość prędkości zmienia się jednostajnie, nie zmienia się jej kierunek., 4. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 5. Wartość prędkości jest stała, zmienia się jej kierunek., 6. Prędkość jest stała, czyli ma stałą wartość, kierunek i zwrot. Ruch jednostajny prostoliniowy Możliwe odpowiedzi: 1. Droga może być wprost proporcjonalna do kwadratu czasu jej przebycia., 2. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 3. Wartość prędkości zmienia się jednostajnie, nie zmienia się jej kierunek., 4. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 5. Wartość prędkości jest stała, zmienia się jej kierunek., 6. Prędkość jest stała, czyli ma stałą wartość, kierunek i zwrot. Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy Możliwe odpowiedzi: 1. Droga może być wprost proporcjonalna do kwadratu czasu jej przebycia., 2. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 3. Wartość prędkości zmienia się jednostajnie, nie zmienia się jej kierunek., 4. Droga jest wprost proporcjonalna do czasu jej przebycia., 5. Wartość prędkości jest stała, zmienia się jej kierunek., 6. Prędkość jest stała, czyli ma stałą wartość, kierunek i zwrot.
RLJtuYNxgoxxz
Ćwiczenie 7
A Na wykresie oś pionowa v i oś pozioma t jest czerwona linia począwszy od osi pionowej v skierowana jest łukiem na dół i nie dochodzi do osi poziomej t i jej nie przecina B Na wykresie oś pionowa v i oś pozioma t jest czerwona linia począwszy od osi pionowej v skierowana jest w linii prostej na dół i przecina oś poziomą t C Na wykresie oś pionowa v i oś pozioma t jest czerwona linia począwszy od osi pionowej v skierowana jest łukiem na dół do osi poziomej t, dochodzi do niej ale jej nie przecina #D Na wykresie oś pionowa v i oś pozioma t jest czerwona linia począwszy od osi pionowej v skierowana jest w linii prostej na dół do osi poziomej t, dochodzi do niej ale jej nie przecina
R1c4pYrqYpCcj
Ćwiczenie 8
Rysunek 1 przedstawia wózek popychany jest pod górę równi pochyłej (wektor V). Oś OX jest równoległa do równi i zwrócona jest do dołu. Rysunek 2 przedstawia oś poziomą 0t na której po środku, w punkcie tz czerwona linia załamuje się. Zaczyna się (oś pionowa Vx) w ujemnych wartościach gdzie w punkcie tz lekko zmienia kierunek, na ukos bliżej osi poziomej t.