Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1E81W7k5FxhD
Ćwiczenie 1
Pogrupuj pierwiastki pod kątem ich potencjalnego zastosowania jako domieszki w półprzewodniku typu n. krzem Możliwe odpowiedzi: 1. arsen, 2. węgiel, 3. fosfor, 4. tellur, 5. bor, 6. chlor, 7. siarka arsenek galu Możliwe odpowiedzi: 1. arsen, 2. węgiel, 3. fosfor, 4. tellur, 5. bor, 6. chlor, 7. siarka nie nadające się jako domieszki Możliwe odpowiedzi: 1. arsen, 2. węgiel, 3. fosfor, 4. tellur, 5. bor, 6. chlor, 7. siarka
R12hIIvHL8t32
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, dlaczego domieszkowanie półprzewodników powoduje zmniejszenie ich oporu elektrycznego?

Ćwiczenie 4
RCZmgeLNbheq9
Przerwa wzbroniona – czyli najmniejsza energia, jaką muszą uzyskać elektrony walencyjne, aby uzyskać energię z zakresu pasma przewodnictwa – w krzemie samoistnym wynosi około 1,12 eV. Domieszkowanie krzemu fosforem wprowadza poziomy donorowe, dla których odległość energetyczna od pasma przewodnictwa wynosi około 45 meV (milielektronowolty). Wynika z tego, że energia, jaką potrzebują elektrony z poziomów donorowych, aby uzyskać energię z zakresu pasma przewodnictwa jest w porównaniu z energią, jaką muszą uzyskać elektrony walencyjne, aby przejść do zakresu energii z pasma przewodnictwa około 1. 500, 2. większa, 3. 25, 4. 250, 5. 5, 6. mniejsza razy 1. 500, 2. większa, 3. 25, 4. 250, 5. 5, 6. mniejsza.
Ćwiczenie 5
R1bMjwX7Utoc2
Ćwiczenie 6

Wzrost temperatury krzemu od 300 K do 310 K powoduje około dwukrotne zmniejszenie oporu elektrycznego. Czy w takim samym stopniu powinien spadać opór krzemu domieszkowanego fosforem? Uzasadnij odpowiedź.

RzmFncybzFc8W
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst. Opór elektryczny półprzewodników domieszkowanych 1. maleje, 2. utrudniają, 3. rośnie, 4. ułatwiają, 5. nie maleje, 6. maleje proporcjonalnie do ilości nośników prądu, ponieważ
wprowadzone domieszki 1. maleje, 2. utrudniają, 3. rośnie, 4. ułatwiają, 5. nie maleje, 6. maleje ruch nośników prądu i ruchliwość nośników 1. maleje, 2. utrudniają, 3. rośnie, 4. ułatwiają, 5. nie maleje, 6. maleje w
porównaniu z półprzewodnikiem samoistnym.
Rmj1gsMI4x4CY
Ćwiczenie 8