Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1LYQiHMOrIdk
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RYqLENF4jenhX
Ćwiczenie 2
W której z poniższych sytuacji uzasadnione jest użycie instrukcji warunkowej? Możliwe odpowiedzi: 1. Sprawdzenie poprawności danych podczas rejestracji, 2. Wypisanie tekstu na ekranie, 3. Stworzenie zmiennej
RSKVc7i659UkL
Ćwiczenie 3
Jakie mogą być konsekwencje, jeśli użytkownik wpisze niepoprawne dane, a program nie będzie mieć wbudowanej walidacji danych? Możliwe odpowiedzi: 1. Program może zacząć działać nieprzewidywalnie, co może mieć negatywny wpływ na działanie reszty algorytmu, 2. Nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, 3. System operacyjny przejmie obowiązki walidacji danych
R1WIrc9M7m7Tn
Ćwiczenie 4
Jakiego operatora używa się, by sprawdzić, czy dane wartości nie są równe? Możliwe odpowiedzi: 1. !=, 2. ==, 3. >
RZTVnpxUl99wq
Ćwiczenie 5
Z ilu elementów składa się podana tablica: [234, 543, 234, 12, 4, 76]? Możliwe odpowiedzi: 1. 6, 2. 7, 3. 5
RJZzqB1H50gxZ
Ćwiczenie 6
W której z poniższych sytuacji uzasadnione jest użycie instrukcji warunkowej? Możliwe odpowiedzi: 1. Porównanie wartości dwóch liczb, 2. Rozpoczęcie algorytmu, 3. Wczytanie danych od użytkownika
Rt8iEkuzxxBvB
Ćwiczenie 7
Czy wartość indeksu dowolnego elementu w tablicy może być ujemna? Możliwe odpowiedzi: 1. Nie, 2. Tak

Zapoznaj się z poniższym algorytmem, a następnie wykonaj dwa ćwiczenia.

jeżeli a > b:
	t = b
	b = a
	a = t
	jeżeli b > a:
		t = b
		b = a
		a = t
		jeżeli a > b oraz c < b:
			wypisz a - c
		w przeciwnym razie:
			wypisz 2 * b
		w przeciwnym razie:
		jeżeli c > b oraz a > b:
			wypisz a + b
	w przeciwnym razie:
		wypisz a + b + c
RATh37pvNmPZk
Ćwiczenie 8
Jaka jest wartość indeksu szóstego elementu tablicy? Możliwe odpowiedzi: 1. 5, 2. 6, 3. 7
RvOyBeIwUm9Ji
Ćwiczenie 9
Co wypisze powyższy algorytm, jeżeli początkowe wartości zmiennych będą kolejno: a = 3, b = 2, c = 1 . Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 6, 3. 2