Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R10VIrQkbjYRQ
Ćwiczenie 1
Wybierz właściwe dokończenie zdania:

Wzmocnienie fal pochodzących z dwóch jednakowych źródeł zachodzi tam, gdzie fazy fal są Możliwe odpowiedzi: 1. zgodne, 2. przeciwne, 3. nie ma to znaczenia
RvBjVIgP0xZ5o
Ćwiczenie 2
Wybierz właściwe dokończenie zdania:

Wygaszenie fal pochodzących z dwóch jednakowych źródeł zachodzi tam, gdzie różnica między odległościami od pierwszego i drugiego źródła jest Możliwe odpowiedzi: 1. całkowitą wielokrotnością połowy długości fali, 2. całkowitą wielokrotnością długości fali, 3. nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali
R9ugaRrbCW8qW
Ćwiczenie 3
Odległość między dwoma źródłami fal kolistych d = 6 cm. Długość fali λ = 1 cm. Linie, na których znajdują się kolejne wzmocnienia fal numerujemy literą n, zaczynając od n = 0 dla linii będącej symetralną odcinka łączącego źródła.
Oblicz kąt pomiędzy symetralną odcinka łączącego źródła a kierunkiem, w którym nastąpiło wzmocnienie z numerem n = 3, w dużej odległości od źródeł. Odpowiedź: Kąt jest równy 1. 30 ° , 2. 45 ° , 3. 60 °
RSjft5gbJtC22
Ćwiczenie 4
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5
R1X1TB181tIXt
R1Ux6gRNhIfHt
Dwa głośniki ustawione tak, jak to przedstawia rysunek, w odległości d = 50 cm wysyłają harmoniczne fale dźwiękowe o długości fali 30 cm. Obserwator (czarny punkt) początkowo znajduje się dokładnie naprzeciwko głośników w odległości L = 4 m do nich, skąd zaczyna się przemieszczać po linii równoległej do linii wyznaczonej przez głośniki. W jakiej odległości x od początku ruchu obserwator po raz pierwszy zaobserwuje wygaszenie fali? Odpowiedź: Tu uzupełnij m.
RBykzU0wEXOHV
Ćwiczenie 6
Wysłuchaj nagrania abstraktu, wyodrębnij jego części i nadaj im tytuły.
Ćwiczenie 7
RleHOrNwHN4gB
Wybierz dowolne angielskie słówko ze słowniczka i zapytaj kolegę o jego znaczenie.
RWcdeyoFEZZaL
Wyznacz częstotliwość fali wysyłanej przez głośniki, przyjmując jako prędkość dźwięku w powietrzu wartość 340 m/s. Odpowiedź: 1. 340, 2. 300, 3. 320 Hz
R1YWHNWa9JJFb
Ćwiczenie 8
Dwa głośniki ustawiono w odległości d = 3 m. Sprawdź, czy istnieje jakikolwiek, choćby jeden kierunek, dla którego nastąpiłoby wygaszenie fal, gdyby oba głośniki nadawały jednakowe harmoniczne fale dźwiękowe o długości fali: a) λ = 1 m: Istnieje / Nie istnieje

b) λ = 2 m: Istnieje / Nie istnieje

c) λ = 10 m: Istnieje / Nie istnieje