Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Igkz3ipqI6U
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które z poniższych danych umieszcza się na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych. Możliwe odpowiedzi: 1. Kolor, 2. Średnie spalanie w mieście, 3. Współczynnik odbicia, 4. Klasa IP, 5. Sprawność, 6. Data produkcji, 7. Częstotliwość prądu, 8. Liczba faz, 9. Napięcie znamionowe
RpqTG69utxsSG
Ćwiczenie 2
Połącz w pary nazwy wielkości umieszczanych na tabliczkach znamionowych z ich opisami. IP Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Klasa izolacji Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Klasa ochronności Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Liczba faz Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Marka Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Moc wejściowa Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Moc wyjściowa Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Model / Typ Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Napięcie znamionowe Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Natężenie prądu Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Numer fabryczny Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Rodzaj prądu Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Sprawność Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie. Znak CE Możliwe odpowiedzi: 1. najczęściej nazwa producenta, umieszczana razem z jego logotypem., 2. czyli użytkowa,moc z jakiej użytkownik urządzenia może korzystać., 3. informacja o termicznej wytrzymałości izolacji przewodów (np. cewki transformatora lub silnika elektrycznego). Klasę tę oznacza się jedną z liter (od najniższej do najwyższej wytrzymałości): A, E, B, F, H, C., 4. klasa szczelności obudowy dotycząca odporności na wnikanie ciał stałych i cieczy., 5. kolejny numer wyprodukowanego urządzenia nadany mu w fabryce., 6. wielkość bezwymiarowa, podawana zwykle w procentach, określająca w jakim stopniu energia wejściowa urządzenia zamieniana jest na energię wyjściową., 7. informacja, czy urządzenie powinno być zasilane prądem przemiennym jednofazowym czy trójfazowym., 8. oznaczenie odmiany rodzaju urządzenia, często w formie ciągu liter i cyfr lub krótkiej nazwy marketingowej., 9. informacja o sposobie zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Klasę tę oznacza się cyfrą rzymską, od 0 do III na rysunku., 10. umieszczony na urządzeniach elektrycznych domowego użytku potwierdza, że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE., 11. informacja, czy urządzenie należy podłączać do prądu stałego czy zmiennego., 12. moc prądu elektrycznego zasilającego urządzenie, pobierana z sieci., 13. znamionowa lub maksymalna wartość natężenia prądu przepływającego przez urządzenie podczas pracy., 14. napięcie, do jakiego należy podłączać urządzenie.
RusxjdkJzYyUL
Ćwiczenie 3
W jakich jednostkach podaje się sprawność urządzenia elektrycznego? Możliwe odpowiedzi: 1. W żadnych (to wielkość bezwymiarowa), 2. W watach, 3. W amperach, 4. W woltach
Ćwiczenie 4
RDWDs1txRIvgh
RBMtekxKY8Wk2
Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Stosunek mocy wyjściowej do wejściowej, 2. Może być np. ochronności lub izolacji, 3. Medium zasilające urządzenia elektryczne, 4. Nazwa klasy szczelności obudowy urządzenia elektrycznego, 5. ……………… prądu elektrycznego, 6. Mierzona w kilowatach, 7. Nazwa tabliczki z parametrami urządzenia, przymocowanej do jego obudowy, 8. Certyfikat spełnienia wymagań Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/35/UE
Ćwiczenie 6
RNjs9Ln5vvyey
Uzupełnij zdania wpisując w puste miejsca liczby lub wyrazy we właściwej formie gramatycznej. Moc wejściowa urządzenia elektrycznego, to Tu uzupełnij pobierana przez nie z domowej instalacji Tu uzupełnij. Jeśli na tabliczce Tu uzupełnij silnika przeznaczonego do używania w Polsce napisano, że wynosi ona 690 W to można obliczyć, że Tu uzupełnij prądu płynącego przez niego wynosi Tu uzupełnij A. Moc wejściowa musi być zawsze Tu uzupełnij od mocy wyjściowej. Żadne urządzanie nie zamienia bowiem Tu uzupełnij elektrycznej na inny rodzaj energii ze sprawnością wynoszącą Tu uzupełnij % lub więcej. Jeśli sprawność rozważanego przez nas silnika wynosi 90 %, to Tu uzupełnij mechaniczna, jaką można z niego uzyskać równa się Tu uzupełnij W.
Ćwiczenie 7

Znajdź dwa błędy w danych umieszczonych na tabliczce pokazanej obok. Wynik porównaj z odpowiedzią.

RqIP83iD92XpO
uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Na tabliczkach znamionowych niektóre dane umieszczone są w sposób symboliczny, ale przez to całkowicie niezrozumiały dla osób, które nie są fachowcami w dziedzinie elektryczności. Czy należy wprowadzić przepis nakazujący formułowanie informacji na tabliczkach w sposób jasny dla wszystkich? Jaka jest Twoja opinia? Zapisz ją, a potem porównaj z naszą.

uzupełnij treść