Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R15qU6q9a9pE3
Ćwiczenie 1
Jaki rodzaj energii ulega zmianie podczas wykonywania pracy przesuwania ładunków w polu elektrycznym? Możliwe odpowiedzi: 1. Energia kinetyczna, 2. Energia potencjalna
R10RTMN3TXx35
Ćwiczenie 2
Pewien ładunek zostaje odsunięty od ładunku dodatniego z odległości R na odległość 2R. Podczas przesuwania zostaje wykonana dodatnia praca. Przesuwany ładunek to ładunek dodatniujemny.
R11wIDFF4W0WF
Ćwiczenie 3
Przeniesienie ładunku z punktu o współrzędnej x=0 do punktu x=2L wymaga dwukrotnie większej pracy niż przesunięcie z punktu x=0 do punktu x=L. Jaki jest rodzaj pola elektrycznego, w którym odbywa się przesunięcie? Możliwe odpowiedzi: 1. Jest to pole centralne, 2. Jest to pole jednorodne, 3. Nie jest to ani pole centralne, ani jednorodne
Ćwiczenie 4

Pewna siła dokonuje przesunięcia dodatniego ładunku z punktu A do B w centralnym polu elektrycznym na dwa sposoby.

R184f4xrfSOtl
R1BteeWilqlUm
Dostępne opcje do wyboru: >, <. Polecenie: . W1=W2
Ćwiczenie 5

Pewna siła przesuwa dodatni ładunek w jednorodnym polu elektrycznym. Przesunięcie zaczyna się i kończy w zaznaczonym punkcie. Co możemy powiedzieć o pracy, jaką wykonała siła?

RJHuh2WQLT71z
R1s0h8djjyG25
Dostępne opcje do wyboru: >, <, =. Polecenie: . W luka do uzupełnienia 0
Ćwiczenie 6

Pewna zewnętrzna siła dokonuje obrotu dipola elektrycznego w jednorodnym polu elektrycznym. Dipol zostaje obrócony względem swojego środka z pozycji na rysunku A do pozycji na rysunku B.

R2RbyQuCXxEhu
RfbA4wMEd2I23
Możliwe odpowiedzi: 1. Praca jest dodatnia, 2. Praca jest zerowa, 3. Praca jest ujemna
Ćwiczenie 7

Uzasadnij stwierdzenie, że powierzchnia metalu jest powierzchnią ekwipotencjalną. Porównaj swoją odpowiedź z odpowiedzią sugerowaną.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

W polu grawitacyjnym z pewnej wysokości spada piłka. Jej energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną. Opisz analogiczną sytuację w polu elektrostatycznym.

uzupełnij treść