Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RrNcVU730i7p7
Ćwiczenie 1
Układem odniesienia może być: Możliwe odpowiedzi: 1. Drzewo rosnące przy drodze, 2. Kierowca samochodu jadącego po autostradzie, 3. Sztuczny satelita Ziemi, 4. Wszystkie wyżej wymienione ciała
R1XQrlVvO4SuO
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
R1ZQnS7zKfYHa
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
R1BbsvENod4om
Balon wznosi się ze stałą prędkością równą 2 m/s. Na wysokości 2000 m nad powierzchnią ziemi z balonu spuszczono pionowo w dół paczkę, która po 3 minutach upadła na ziemię. Oblicz, jaką drogę przebyła paczka w układzie odniesienia związanym z balonem. Odpowiedź: Tu uzupełnij m
R1PwqKxPCPVFu
Ćwiczenie 5
Oceń prawdziwość zdań: 1. W różnych układach odniesienia droga przebyta przez ciało może być różna. PRAWDA / FAŁSZ

2. W różnych układach odniesienia prędkość ciała może być różna. PRAWDA / FAŁSZ

3. W różnych układach odniesienia odległość między dwoma ciałami nieprzemieszczającymi się względem siebie może być różna. PRAWDA / FAŁSZ
Ćwiczenie 6

Rysunek przedstawia dwa samochody (różowy i zielony), autobus, balon i drzewo wraz z kierunkiem i wartością prędkości – względem powierzchni ziemi.

R1Y98JbVQA9yv
R1ECUu9zvcqhQ
Uzupełnij zdania: W układzie odniesienia związanym z zielonym samochodem prędkość o największej wartości ma 1. zielony samochód, 2. autobus, 3. różowy samochód a prędkość o najmniejszej wartości ma 1. zielony samochód, 2. autobus, 3. różowy samochód.
W układzie odniesienia związanym z autobusem spoczywa 1. zielony samochód, 2. autobus, 3. różowy samochód.
Ćwiczenie 7

Pasażer pociągu przejeżdżającego przez stację ze stałą prędkością podrzucił pionowo w górę piłkę. Rysunki przedstawiają różne kształty torów.

R1Dz1R4nYV9ik
RgTceHvg3Ssl5
Dopasuj odpowiednie rysunki do układów odniesienia: Tor ruchu piłki w układzie odniesienia związanym z pasażerem stojącym na peronie jest przedstawiony na rysunku 1. C, 2. D, 3. A, 4. B. Tor ruchu piłki w układzie odniesienia związanym z pociągiem jest przedstawiony na rysunku 1. C, 2. D, 3. A, 4. B. Tor ruchu piłki w układzie odniesienia związanym z kierowcą samochodu jadącego w przeciwną stronę niż pociąg jest przedstawiony na rysunku 1. C, 2. D, 3. A, 4. B.
Ćwiczenie 8

Tosia i Kasia obserwowały, jak od jadącego z niewielką acz stałą prędkością pociągu odczepił się wagon, który po chwili jazdy się zatrzymał.

– Szkoda, że nie mogłyśmy tego obserwować z pociągu – powiedziała Kasia – to musiało ciekawie wyglądać, gdy widziało się wagon, który coraz bardziej zwalniał, aż w końcu się zatrzymał.

– Ależ skąd – powiedziała Tosia – z punktu widzenia pasażerów pociągu wagon wcale się nie zatrzymał.

Oceń, która z dziewczynek ma rację i uzasadnij, dlaczego.

uzupełnij treść