Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Polecenie 1

Fala przemieszczająca się po powierzchni jeziora ma długość 4 m. Oblicz okres drgań, jeśli wiadomo, że grzbiety tej fali przesuwają się po powierzchni wody z prędkością v=2ms.

Polecenie 2

Ciężarek wiszący na sprężynie został pociągnięty w dół i puszczony. Opisz przemiany energii ciężarka podczas jednego pełnego drgania.

Wskazówka

Cały cykl podziel na cztery etapy i dla każdego z etapów napisz, jaki rodzaj energii rośnie, a jaki maleje, oraz w których momentach poszczególne rodzaje energii osiągają wartość zero, a w których wartość maksymalną.

Polecenie 3

W powietrzu rozchodzi się fala mechaniczna o długości 10 cm z prędkością o wartości równej 340ms. Wykaż, że może to fala być fala dźwiękowa. Wykonaj w tym celu odpowiednie obliczenia i skorzystaj z cech dźwięków.