Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w ramach sprawdzianu przygotuj kartkę papieru i przybory do pisania. Może przydać się również kalkulator.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Polecenie 1

Soczewka skupiająca ma ogniskową 20 cm. W odległości 50 cm od tej soczewki postawiono świecący przedmiot. Narysuj konstrukcję obrazu tego przedmiotu, który powstał przy użyciu tej soczewki. Podaj cechy tego obrazu. Wskazówka: dla uproszczenia przyjmij, że przedmiot ma kształt strzałki prostopadłej do osi optycznej soczewki.

Polecenie 2

Promień światła białego pada na pierwszą ścianę pryzmatu równolegle do podstawy.

  1. Narysuj dalszy bieg światła.

  2. Opisz promienie, które narysujesz.

  3. Zapisz nazwy zjawisk, którym podlega światło białe, przechodząc przez pryzmat.

Polecenie 3

Dentysta używa lusterka, które jest zwierciadłem kulistym wklęsłym. Ogniskowa takiego zwierciadła wynosi 10 cm. Lusterko umieszczono w odległości 1 cm od zęba.

  1. Skonstruuj obraz zęba powstający w lusterku. Dla ułatwienia przedstaw ząb jako prostą figurę geometryczną – na przykład odcinek lub strzałkę.

  2. Zapisz cechy tego obrazu.