Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Polecenie 1

Traktor w ciągu 6 minut przebył drogę 720 m. W jakim czasie przebędzie on drogę 10,8 km, jeżeli będzie się poruszał ze stałą prędkością? Wynik podaj w godzinach i minutach.

Polecenie 2

Wykresy I i II przedstawiają zależność drogi od czasu.

  1. Nazwij ruch, jakim poruszało się ciało I oraz ciało II.

  2. Wymień różnice w ruchu ciała I i ciała II.

  3. Oblicz prędkości tych ciał.

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.