Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał Wydrukuj
R1SxrycntkgNm

Średniowiecze w naszym otoczeniu

Widok z Westminster Cathedral na Westminster Abbey
Andreas Praefcke, Widok z Westminster Cathedral na Westminster Abbey, 2011, licencja: CC BY-SA 3.0
R1CE2gUALC4gn
Negatywne stereotypy na temat średniowiecza, opowiada prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Negatywne stereotypy na temat średniowiecza, opowiada prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0, muzyka: istockphoto.com.

Czy średniowiecze musi być prymitywne?

W codziennych rozmowach i mediach słowo „średniowiecze” ma znaczenie nacechowane negatywie. „Średniowieczny” oznacza coś przestarzałego, zabobonnego, zapóźnionego, skrajnie nietolerancyjnego. Mówiąc o nadejściu „nowego średniowiecza” politycy i dziennikarze podkreślają odejście od pokojowego współżycia na rzecz kultu siły i przemocy. Tylko w drobnej części ludzie żyjący między 450 a 1450 r. dali powód, by tak widzieć ich czasy. Czy naprawdę nasz dzisiejszy świat powstał i istnieje, nie zaciągając długu wobec średniowiecza? Czy średniowiecze jest tylko odległym wspomnieniem smutnych czasów?

Krajobraz średniowieczny i współczesny

Rewolucja przemysłowa w Europie doprowadziła do najgłębszej od schyłku starożytności zmiany miejsca zamieszkania Europejczyków. Wielkie grupy ludności wiejskiej przemieściły się w ciągu XIX‑XX wieku do miast. O ile w epokach wcześniejszych 80‑90% ludności żyło na wsi, odsetek ten zmalał do nie więcej niż około 40‑50%. Miasta zdecydowanie zdominowały krajobraz kontynentu. Czy oznacza to jednak, że najważniejszymi centrami życia społecznego i gospodarczego stały się nowe ośrodki miejskie?

RHmRsATRzFRVR1
Europa 1450 r.
Krystian Chariza i zespół,
R1HNWavcl5SzH1
Współczesna Europa
Krystian Chariza i zespół,
Praca domowa
Polecenie 1.1

Przyjrzyj się mapie z 1450 roku. Znajdź na niej największe miasta piętnastowiecznej Europy: Genuę, Kijów, Konstantynopol, Londyn, Mediolan, Moskwę, Paryż, Pragę, Rzym i Wenecję.

Polecenie 1.2

Przyjrzyj się mapie współczesnej Europy i znajdź: Berlin, Bukareszt, Kijów, Londyn, Madryt, Moskwę, Paryż, Petersburg, Rzym i Stambuł.

Polecenie 1.3

Porównaj ze sobą obie mapy.

 • Które z miast średniowiecznej Europy utrzymały swą rangę do dziś?

 • Czy doszło do jakiegoś znaczącego przesunięcia geograficznego centrów urbanizacjiticpAVA1nI_000tp001urbanizacji w Europie?

ticpAVA1nI_000tp001
ticpAVA1nI_0000001G

Wierność spaja społeczeństwo

Średniowieczni rycerze bardzo dużą wagę przywiązywali do zachowywania wierności swoim seniorom. Złamanie złożonej przysięgi wierności oznaczało utratę przez wojownika wszelkich praw. Z kolei wystąpienie przeciwko temu, komu ślubowano wierność, traktowano wówczas jako najgorszą zbrodnię. We współczesnym świecie takie przysięgi składa się rzadziej.

Polecenie 2

Spójrz na fotografie w poniższej galerii i spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • Dlaczego akurat w tych przypadkach taką przysięgę się składa?

 • Kim są osoby, które je składają? Komu ją składają?

 • Jak sądzisz, czy ich przysięgę łączy coś z czasami średniowiecznych wojowników?

ticpAVA1nI_0000002G

Chrześcijaństwo jako religia spajająca kulturę Europy

Średniowieczną kulturę ukształtowały tradycje: antyczna i plemienne ludów tworzących państwa na gruzach rzymskiego Imperium. To miejsce głębokich zmian kulturowych nie doprowadziło do powstania wspólnej, jednolitej kultury europejskiej. Jego rezultatem była wielość lokalnych kultur. Jedno zjawisko umożliwiło podtrzymanie poczucia wspólnoty. Jego siła oddziaływania widoczna jest również współcześnie.

Miasta współczesnej Europy i ślady średniowiecza

Polecenie 3

Spójrz na zdjęcia 4 miast europejskich znajdujące się w powyższej galerii i odpowiedz na pytania:

 • Czy widzisz na nich dominujący w krajobrazie miasta element, który był związany ze średniowieczem?

 • Czy uważasz, że ten sam czynnik zadecydował o powstaniu wspólnej kultury europejskiej w średniowieczu i nadal pomaga tę wspólnotę utrzymać?

Polecenie 4
 • Spróbuj powiązać swoją odpowiedź z danymi statystycznymi prezentowanymi na wykresach: co wspiera dziś poczucie wspólnoty kultury Europy i Stanów Zjednoczonych?

ticpAVA1nI_0000003I

Uniwersytet jako centrum wiedzy

Współczesna Europa chlubi się swoim przywiązaniem do wiedzy. Centralnymi ośrodkami jej rozwijania i propagowania pozostają uniwersytety. Poważane są szczególnie te, które zajmują wysokie miejsca w światowych rankingach. Ale korzenie uniwersytetów tkwią w średniowieczu.

Praca domowa
Polecenie 5.1

Spójrz na listę najstarszych uczelni Europy i spróbuj odnaleźć je na listach najważniejszych, światowych rankingów.

Polecenie 5.2

Czy istnieje związek między wiekiem uczelni i jej pozycją? Jak sądzisz, jakie są tego przyczyny? W swojej odpowiedzi wykorzystaj dane z zamieszczonych poniżej tabeli.

Najstarsze uniwersytety europejskie

Miasto

Rok założenia

Uniwersytet

Bolonia

1088

Uniwersytet Boloński

Paryż

ok. 1100

Uniwersytet Paryski (połączony później z Sorboną)

Oksford

1167

Uniwersytet Oksfordzki

Modena

1175

Uniwersytet w Modenie

Cambridge

1209

Uniwersytet Cambridge

Salamanka

1218

reorganizacja: 1254

Padwa

1222

Uniwersytet w Padwie

Neapol

1224

-

Tuluza

1229

-

Siena

1240

-

Paryż

1257

Sorbona

Montpellier

1289

-

Coimbra

1290

Uniwersytet w Coimbrze

Rzym

1303

-

Orlean

1309

-

Florencja

1321

-

Najlepsze uniwersytety europejskiej według tzw. listy szanghajskiej z 2013 r.

Uniwersytet

Państwo

Miejsce na liście

University of Oxford

Anglia

3

University of Cambridge

Anglia

5

Imperial College London

Anglia

27

University of Paris Sud XI

Francja

36

University of Edinburgh

Szkocja

45

Pierre et Marie Curie University Paris

Francja

48

University of Geneva

Szwajcaria

56

Karolinska Institute

Szwecja

60

Sapienza University, Rzym

Włochy

62

Ecole Normal Superieure, Paris

Francja

65

Uniwersytet Monachijski

Niemcy

67

Uniwersytet Kopenhaski

Dania

68

Unwersytet w Manchester

Anglia

72

Uniwersytet w Zurichu

Szwajcaria

74

Kings College London

Anglia

75

R1chJyGynDsIG1
Najstarsze Uniwersytety 
Krystian Chariza i zespół,
ticpAVA1nI_00000088

Korzenie narodów

Polecenie 6

Współczesne dyskusje na temat istnienia narodów w średniowieczu, rzadko dotykają problemu skutków działania państw średniowiecznych dla czasów nam współczesnych. Pamiętając o tych zależnościach porównaj mapę polityczną Europy z czasów między XII i XIII wiekiem oraz dzisiejsze podziały polityczne. Wskaż podobieństwa i spróbuj wyjaśnić ich pojawienie się.

R1Mdl7XoQtZZg1
Europa współcześnie
Krystian Chariza i zespół,
R1HNWavcl5SzH1
Współczesna Europa
Krystian Chariza i zespół,

Quiz. Czas (roz)poznać średniowiecze

Dzięki temu spotkaniu z historią uzyskałem lub rozwinąłem:

 • umiejętność:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
 • wiedzę:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
 • zrozumienie:

R13EHxKyTsDr91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.